ΑρχικήUncategorized

Uncategorized

Αναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής

Αρχεία επιτροπής ελέγχου ταμείου ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2012 έως 31/10/2014 (29 μηνών) Αναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 16Aο απόσπασμα/5-11-2016 Κατάσταση ψηφισάντων στα έκτακτα...

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ