ΕΚΛΟΓIKA

Ευρωεκλογές 2024

Καθορισμός Ύψους Αποζημίωσης Δικαστικών Αντιπροσώπων

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των αναπληρωτών αυτών, των γραμματέων και των μελών των εφορευτικών επιτροπών καθώς και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, καθώς και του τρόπου καταβολής τους

Καθορισμός Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Εγκύκλιος Εκλογών Α1′ τμήματος Αρείου Πάγου

Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία (άρθρο 68 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει, ν. 4255/2014 και ν. 5083/2024) είναι αρμόδιο για το διορισμό των μελών των Επιτροπών Συλλογής και Διαλογής επιστολικής ψήφου, των Εφόρων και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής.

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Οκτωβρίου 2023

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Οδηγίες Καταγραφής Στοιχείων Γραμματέων, Διερμηνέων και Μελών Εφορευτικών Επιτροπών από...

Οδηγίες Καταγραφής Στοιχείων Γραμματέων,Διερμηνέων και Μελών Εφορευτικών Επιτροπών από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ για τις εκλογές ανάδειξης δημοτικών και περιφερειακών αρχών της...

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., όπως ομόφωνα συμφωνήθηκε, διαθέτει έναν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ προς διευκόλυνση των συναδέλφων που διορίστηκαν Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, κατά τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 8.10.2023 και 15.10.2023. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού αυτού αναφέρονται νόμοι-εγκύκλιοι και αποφάσεις που σχετίζονται με τις εκλογές αυτές και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αναζήτησής τους

Απόφαση αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023

Εγκύκλιος Α1 Τμήματος Αρείου Πάγου

2023 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

 • 22/06/2023: ΦΕΚ3977 Β΄/21.6.2023

  Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

 • 18/05/2023: Η ειδική εκλογική αποζημίωση των Δικαστικών Υπαλλήλων για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 προσδιορίστηκε στο ποσό των 1.150€ το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση.

 • 12/05/2023: Πίνακες, αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις αιτήσεις και τους διορισμούς των Δικαστικών Υπαλλήλων

  Τα στοιχεία χορηγήθηκαν από τον Προϊστάμενο Πληροφορικής του Αρείου Πάγου Δημήτρη Παπαγιαννίδη, μετά από αίτημα της ΟΔΥΕ, για την πλήρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

 • 10/05/2023: ΦΕΚ 3074/τ’ Β/9.5.2023

  Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 • 21/04/2023: Δείτε στο ΦΕΚ 91/13.04.2023

  Α) Στα άρθρα 47-53 ρυθμίσεις που αφορούν τον Διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και Β) Στο άρθρο 74, ρύθμιση που απαλλάσσει από φορολογία και κρατήσεις το ειδικό επίδομα των εκλογικών συνεργείων

 • Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό Εφόρων της Επικράτειας, Εποπτών εξωτερικού και γραμματέων αυτών.

  Οι αιτήσεις προτίμησης θα γίνουν ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TaxisNet για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων: 1) Έφοροι – Επόπτες: Πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εφέτες των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων και διοικητικών δικαστηρίων και οι Αντιεισαγγελείς Εφετών Πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών (εφόσον οι παραπάνω δεν επαρκούν). 2) Γραμματείς Εποπτών Εξωτερικού Δικαστικοί υπάλληλοι οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού. Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών για το διορισμό στο εξωτερικό των Εποπτών και των Γραμματέων αυτών, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/4/2023 στις 11:00 το πρωί. Μετά την ανωτέρω προθεσμία η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε θα είναι διαθέσιμη και αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές με άλλο τρόπο. Πρόσθετες πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων όλων των κατηγοριών και για συλλόγους – υπηρεσίες (αποστολή καταλόγων κλπ) θα αναρτηθούν μετά την έκδοση της εγκυκλίου των εκλογών από τον Άρειο Πάγο.

2019 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το περιεχόμενο της σελίδας είναι σε συνεχή ενημέρωση.
Περισσότερες πληροφορίες