ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΟΔΥΕ για Οργανωτικά Θέματα των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων (Καταστατική λειτουργία-Σύγκληση Συνελεύσεων-Αρχαιρεσίες) [ΑΠ14/2023]

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας αποτελούν τα κύτταρα του συνδικαλιστικού ιστού της Ομοσπονδίας μας. Από την ομαλή λειτουργία τους εξαρτάται το επίπεδο του συντονισμού των δράσεων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητες ορισμένες ενέργειες εκ μέρους των Δ.Σ. των Συλλόγων που συνοψίζονται στα εξής:

Ενημέρωση από τον Ταμία Δ.Σ. ΟΔΥΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι/σες, ενόψει της επικείμενης πληρωμής των εισφορών για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2022 έως Μάρτιο 2023...

Οργανωτικά θέματα Πρωτοβάθμιων Συλλόγων [ΑΠ14/2023]

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας αποτελούν τα κύτταρα του συνδικαλιστικού ιστού της Ομοσπονδίας μας. Από την ομαλή λειτουργία τους εξαρτάται το επίπεδο του συντονισμού των δράσεων του κλάδου.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ