ΑρχικήUncategorizedΑναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής

Αναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής

Αρχεία επιτροπής ελέγχου ταμείου ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2012 έως 31/10/2014 (29 μηνών)

Αναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής

Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 16Aο απόσπασμα/5-11-2016 Κατάσταση ψηφισάντων στα έκτακτα συνέδρια της ΟΔΥΕ 16-17/11/2016 (+ επισυν. αρχείο)
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 16ο απόσπασμα/5-11-2016 Ημερολόγιο συνεδριάσεων Δ.Σ. στις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση δαπανών
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 15ο απόσπασμα/5-11-2016 Ημερολόγιο συνεδριάσεων Δ.Σ., Ε.Ε. και Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 14Aο απόσπασμα/5-11-2016 Ημερολόγιο συναντήσεων Δ.Σ. και Προεδρείου
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 7/11/2016: 21ο απόσπασμα/7-11-2016 ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 22/10/2016: Αρ. απόφ. 18/22-10-2016 για ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 16/10/2016: Αρ. απόφ. 17/13-10-2016 για τις ημέρες και ώρες εργασίας και απασχόλησης, καθώς και αμοιβής του προσωπικού που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της. Σε συνέχεια και της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 16/10/2016: Αρ. απόφ. 16/13-10-2016 για τη δημιουργία ειδικής στήλης στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στην οποία θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιεύονται τα Αρχεία Επιτροπής Ελέγχου Ταμείου ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2015 έως 31/10/2014 – 29 μηνών
Ημερομηνία (ανα)δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 11/27-09-2016για την έναρξη εργασιών και ελέγχου των αποδείξεων, με ΝΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Ημερομηνία (ανα)δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 10/27-09-2016για την αναλυτική απεικόνιση και τον αναλυτικό τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των αποδείξεων και ονομαστικοποίηση δαπανών και εσόδων και τον διαχωρισμό τους κατά είδος εξόδου, σκοπό δαπάνης και κατ’ άτομο, όλων ανεξαιρέτως των αποδείξεων-φακέλων
Ημερομηνία (ανα)δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 09/26-09-2016για τον τρόπο λειτουργίας και εργασίας της Επιτροπής και άλλα οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα
Ημερομηνία (ανα)δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 08/26-09-2016, για τον ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 07/23-09-2016, για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου της Επιτροπής
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 06/23-09-2016, για την “υποχρέωση” συμμετοχής στη λειτουργία και τον καταμερισμό εργασιών ΟΛΩΝ των μελών της Επιτροπής και του Προεδρείου ΔΣ ΟΔΥΕ, και για τις ημέρες και ώρες εργασιών και ελέγχου
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 05/23-09-2016, για την απόρριψη πρότασης για τη διακοπή και την αναβολή συνεδρίασης
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 04/23-09-2016, για την ημερομηνία λήψης απόφασης για ορισμό γραμματέα της Επιτροπής
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 03/23-09-2016, για τη θέση των Γ. Βαρελά και Γ. Παρασκευά στην Επιτροπή
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 02/23-09-2016, για την σύνθεση της Επιτροπής (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) και την “ισότιμη” και “υποχρεωτική” συμμετοχή των μελών του Προεδρείου ΔΣ ΟΔΥΕ στις διαδικασίες της συνεδρίασης και την χρέωση δουλειάς – καταμερισμό εργασίας
Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου 13/10/2016: Αρ. απόφ. 01/23-09-2016, για την ενημέρωση των φυσικών μελών της ΟΔΥΕ και τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, με την τήρηση και ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αναλυτικών αποσπασμάτων από τα πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής
ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ