ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ

15/12/2011 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
07/12/2011 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
Ο.Δ.Υ.Ε.
22/11/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
03/11/2011 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
Ο.Δ.Υ.Ε.
01/11/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
28/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
19/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
07/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
15/07/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙ-ΕΞΟΔΟΣ”
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008)
18/9/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008)
16/9/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. ΓΙΑ Υ.Σ.(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008)
16/9/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Σ. (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008)