ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2004

26/02/2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26/02/2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
18/02/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15/04/2004 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15/04/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
22/04/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
22/04/2004 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε.
26/04/2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26/04/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
04/05/2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
04/05/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
04/05/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
04/05/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
04/05/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
25/05/2004 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
03/06/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15/07/2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
15/07/2004 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
27/07/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
27/07/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
27/09/2004 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12/10/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
19/10/2004 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
02/11/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Αρχείο μορφής PDF)
10/11/2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
15/11/2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
02/12/2004 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
17/12/2004 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΜΠΡΟΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
18/12/2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
18/12/2004 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ
20/12/2004 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Δ.Υ.Ε.
20/12/2004 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Δ.Υ.Ε.