ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠροσωρινό σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων - Οδηγία για την αποπληρωμή του έτους...

Προσωρινό σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων – Οδηγία για την αποπληρωμή του έτους 2022 [ΑΠ22/2024]

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 22

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Απεστάλη στις υπηρεσίες από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετική οδηγία για τη διαδικασία αποπληρωμής του έτους 2022., σύμφωνα με το ΦΕΚ 7462/29-12-2023 τ. Β΄, ως ακολούθως:
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε σε εφαρμογή του συστήματος ανταμοιβής να αποστείλουν για το έτος 2022 κατάσταση με τους δικαιούχους τους. Αφορά δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν έως και τον Δεκέμβριο 2022, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ως άνω Κ.Υ.Α.. Οι εν λόγω καταστάσεις πρέπει να έχουν σταλεί στο Β΄ Τμήμα Μισθοδοσίας του Υ.Δ. (dpod-4@justice.gov.gr) έως την Παρασκευή 26/01/2024-2μμ.

Συγκεκριμένα τα δικαστήρια της χώρας σε επίπεδο Πρωτοδικείου θα πρέπει να στείλουν τις καταστάσεις των δικαιούχων με τις υπηρεσίες της περιφέρειάς τους (εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου όλες οι υπηρεσίες θα στείλουν τις καταστάσεις τους μεμονωμένα). Έτσι κάθε Πρωτοδικείο θα πρέπει να συμπεριλάβει καταστάσεις των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της περιφέρειας του με τους δικαστικούς υπαλλήλους που είχαν στα μητρώα τους έως και τον Δεκέμβριο 2022. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες καθώς και τα Διοικητικά Δικαστήρια μπορούν να στείλουν τα αρχεία τους μεμονωμένα (π.χ. εφετεία, εισαγγελία κ.α.).

Για την επίσπευση της διαδικασίας ζητούνται μόνο ονομαστικοί πίνακες και όχι οικονομικά στοιχεία για το έτος 2022 τα οποία θα αναγραφούν σε πρότυπο αρχείο xls που θα αποσταλεί με νεότερο email.

Όσες υπηρεσίες έχουν δικό τους σύστημα απόδοσης μητρώου (Κωδικός Μητρώου) τότε δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τον «Α.Μ.» (αριθμό μισθοδοσίας που δίνεται από το Υπουργείο). Είναι όμως απαραίτητο να αναγράφεται για όλους του δικαιούχους ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α.. Στις καταστάσεις που θα αποσταλούν θα πρέπει να χωριστούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι σε τρίμηνα (μέχρι ποσοστό 25% των πλέον παραγωγικών ανά τρίμηνο). Κάθε υπηρεσία θα είναι σε διαφορετικό αρχείο.

Επιπλέον διευκρινίσεις:

1. Σχετικά με το θέμα των αδειών δεν αναφέρονται στις κανονικές άδειες αλλά στις αναρρωτικές και άνευ αποδοχών.
2. Οι υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε στο έτος 2022 είτε μετέπειτα θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις του έτους 2022, για όσο διάστημα υπηρετούσαν.
3. Οι αποσπασμένοι σε άλλα δικαστήρια της χώρας από την οργανική τους θέση θα δηλωθούν από τις υπηρεσίες που τους είχαν στο μητρώο τους τον Δεκέμβριο του 2022.
4. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος απεβίωσε τότε η υπηρεσία θα πρέπει να τον εξαιρέσει από το γενικό κατάλογο και να ενημερώσει την υπηρεσία μας με τα απαραίτητα στοιχεία (κληρονόμοι, ΙΒΑΝ κληρονόμων κλπ). Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία.
5. Τέλος διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 7 της ως άνω Κ.Υ.Α. προσδιορίζεται το ανώτατο ποσοστό επί των τριμηνιαίων αποδοχών για το έτος 2022 που δύναται να λάβει έκαστη κατηγορία υπαλλήλου. Ο προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί και αφορά το σύστημα ανταμοιβών δικαστικών υπάλληλων είναι συγκεκριμένος για κάθε έτος εφαρμογής. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού που έχει προβλεφθεί για ένα συγκεκριμένο έτος, αυτό συνεπάγεται αναπροσαρμογή και αντίστοιχη μείωση του ποσού των μετέπειτα ετών.

Για ζητήματα που προκύπτουν μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες μέσω email στη διεύθυνση dpod-4@justice.gov.gr, με θέμα ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Σας επισυνάπτουμε αρχείο excel που πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε (.xlsx)
Ανακοίνωση (σε αρχείο .pdf)
ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ