ΑρχικήΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ"Σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, σχετικά με το Ν. 5027/23" - Πρόταση...

“Σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, σχετικά με το Ν. 5027/23” – Πρόταση για εφαρμογή του στα ελληνικά δικαστήρια, της Παρασκευής Γιαννουλάκη

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Δ.Υ.Ε.

Πειραιάς, 29-11-2023

Θέμα: «”Σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, σχετικά με το Ν. 5027/23” – Πρόταση για εφαρμογή του στο ελληνικό δικαστήριο».

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Αναφέρομαι στο Ν. 5027/23, σχετικά με το σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, όπου αναφέρεται ότι:
– Σκοπός του νόμου αυτού είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης για την ανάπτυξη καινοτομιών με ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. – Αντικείμενό του είναι : α. η θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα, β. Προγράμματα Επιτάχυνσης της Καινοτομίας, γ. Εργαστήρια Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, δ. Βραβεία Καινοτομίας κλπ., με την συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών..

Πρότασή μου είναι : α. το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, πρέπει να επεκταθεί και στα Δικαστήρια. Δηλαδή, θα ήταν αναγκαίο, να υπάρξει νόμιμη εκπροσώπηση για την καινοτομία, σε κάθε δικαστήριο, με τη δημιουργία γραφείου καινοτομίας, μέσα σ΄αυτό, έτσι ώστε, όλοι οι συμμετέχοντες-παράγοντες της δίκης να βρίσκονται εντός του ίδιου περιβάλλοντος (Δικαστήριο), για να υπάρχει αμεσότητα στη συλλογή, τον συντονισμό και την υποστήριξη των προτάσεών τους.
β. Την καινοτομία στο δικαστήριο, θα επιφέρει επίσης η σωστή διαχείριση της γνώσης, ο διαμοιρασμός των γνώσεων, με τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, για την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών. Αυτό επιτυγχάνεται, με εξωστρέφεια και δημόσιες δράσεις, μεταξύ όλων των παραγόντων του δικαστηρίου (σύλλογοι δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων).

Παρασκευή Γιαννουλάκη (δικαστική γραμματέας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά),
Μ.Α. στη “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”, ΠΑΔΑ, “εκπαίδευση-επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων” (έτος 2015-16), Πτυχίο “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” – ΠΑΔΑ
e-mail: pgiannoulaki[@]adjustice.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ