ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΟδηγίες / Διαδικασίες – Στάδια έγκρισης υπερωριών (αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρβαση...

Οδηγίες / Διαδικασίες – Στάδια έγκρισης υπερωριών (αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αναφερόμενοι στις διαδικασίες/στάδια έγκρισης υπερωριών (αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) των δικαστικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι αυστηρά και μόνο για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2024 θα πρέπει το αίτημα σας να έχει υποβληθεί στο πρωτόκολλο του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αργότερο μέχρι το πέρας της 26ης Ιανουαρίου 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ