ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕπείγουσα Ανακοίνωση - Πρόσκληση στο ΤΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε. 29 Νοεμβρίου...

Επείγουσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση στο ΤΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε. 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2023 στις Σέρρες [ΑΠ37/2023]

Αθήνα, 29/9/2023
Αρ. Πρωτ. 37

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους μέλη της ΟΔΥΕ

ΤΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε.

29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2023 στις Σέρρες

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την 8/5/2023, αποφασίστηκε η σύγκληση του Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ.

Στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2023, το Δ.Σ όρισε ως τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου την πόλη των Σερρών. Ημερομηνία έναρξης εργασιών Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και λήξη του Συνεδρίου, με την εκλογή οργάνων της ΟΔΥΕ και αντιπροσώπων της στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023. (Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες του Συνεδρίου θα λήξουν την Παρασκευή το βράδυ 1/12/2023). Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι το ξενοδοχείο ELPIDA RESORT Σερρών. Ο τόπος διαμονής σας θα σας γνωστοποιηθεί με email που θα σταλεί σε κάθε Σύλλογο. Ως ημέρα άφιξης των Συνέδρων ορίζεται η Τετάρτη 29/11/2023.

Καλούμε τους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους, στο ΤΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 30/11/2023 έως Σάββατο 2/12/2023, στο ξενοδοχείο ELPIDA RESORT Σερρών.

1. Όσοι Σύλλογοι – Μέλη της ΟΔΥΕ είχαν κάνει εκλογές μέχρι 16/10/2021 (ημερομηνία εκλογής του απερχόμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ) θα πρέπει να έχουν κάνει ή να κάνουν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους έως και 28/11/2023 (Προσοχή: οι εκλογές για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, πρέπει να γίνονται μέσα στο χρονικό διάστημα της τριετούς θητείας της ΑΔΕΔΥ, συγκεκριμένα από 8 Δεκέμβρη του 2021 έως Δεκέμβρη 2024).

2. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται οι σύλλογοι να αποστείλουν, ΑΜΕΣΑ, με email στο info[@]madlink.gr ή μέσα απο την σχετική φόρμα
α) το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής,
β) Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και
γ) τον διορισμό του δικαστικού αντιπροσώπου, ώστε, ο έλεγχος τους από την ΟΔΥΕ και από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ, και κατ’ επέκταση η νομιμοποίηση του κάθε Συλλόγου και των συνέδρων του, να γίνει πριν την έναρξη του συνεδρίου μας.

Βεβαίως, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, π.χ. όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής με email, παρακαλούμε τους Συλλόγους να αποστείλουν τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφά τους στα γραφεία της ΟΔΥΕ με courier, στη διεύθυνση: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των Συνέδρων να αναγράφονται οπωσδήποτε:
1) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα (Δικηγόρος) του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής,
2) ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου – διορισμού του Δικηγόρου ως Δικαστικού Αντιπροσώπου (Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής) από τον οικείο Δικηγορικό του Σύλλογο. Παρακαλούμε τους Συλλόγους στων οποίων το πρακτικό εκλογής Συνέδρων δεν μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του άνω εγγράφου – διορισμού, να στείλουν με email το έγγραφο αυτό, για να το επισυνάψουμε στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και στα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα ελέγξουν οι Επιτροπές Ελέγχου – Πιστοποίησης της ΟΔΥΕ και της ΑΔΕΔΥ.
3) ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ταμειακώς εντάξει (εκλογικός κατάλογος),
4) ο αριθμός ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας).

Με την άφιξη σας στο χώρο του Συνεδρίου ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρακαλούμε να έχετε μαζί σας αντίγραφο αυτών των πρακτικών και τις, για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν παραιτήσεις τακτικών ή αναπληρωματικών συνέδρων, και σε περίπτωση συνταξιούχων μία βεβαίωση της υπηρεσίας τους.

Σημειώσεις:
1. Τις γραπτές εισηγήσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. θα τις γνωστοποιήσουμε έγκαιρα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας και θα σας κοινοποιηθούν στο συνέδριο.
2. Οι λεπτομέρειες για τα οργανωτικά και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου θα σας κοινοποιηθούν γραπτώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας.
3. Όσοι Σύλλογοι έχουν κάνει εκλογές, καθώς και όσοι θα κάνουν, αμέσως μετά την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους, να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, τα ονόματα συνέδρων καθώς και τυχόν επιθυμίες τους: α) για μονόκλινο δωμάτιο β) με ποιόν επιθυμούν να μείνουν σε δίκλινο.

Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη διαμονή, τη μετακίνηση κ.λπ., μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ:

Για την κατανομή των συνέδρων στα δωμάτια, παρακαλούμε τους συνέδρους και τους Συλλόγους να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ , και στην οποία θα συμπληρώσετε:
• το ονοματεπώνυμο των συνέδρων,
• το ονοματεπώνυμο του/της συνέδρου με τον/την οποίο/α επιθυμεί να διαμείνει στο ίδιο δωμάτιο,
• τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία και αποστολή sms,
• τo email του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία και αποστολή email,
• την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί,
• το είδος [μονόκλινο, δίκλινο ή τρίκλινο] του δωματίου που επιθυμεί να διανυκτερεύσει,
• την ημέρα άφιξης του/της κάθε συνέδρου, ξεχωριστά για τον καθένα,
• τις ημέρες διανυκτέρευσης του/της κάθε συνέδρου, ξεχωριστά για τον καθένα.
• Διευκρινίζουμε ότι οι Σύνεδροι μπορούν να διανυκτερεύσουν την Τετάρτη 29/11/2023 έως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μεσημέρι 2 Δεκεμβρίου 2023, μετά την ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της ΟΔΥΕ.
• Εάν υπάρχουν αιτήματα για διανυκτέρευση και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023, παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως. Το κόστος θα επιβαρύνει τους ίδιους.
• Παρακαλούμε, επίσης, τους/τις συνέδρους που θα έρθουν στο Συνέδριο αλλά θα διανυκτερεύσουν τυχόν σε δικό τους σπίτι εκτός του ξενοδοχείου, να μας το γνωστοποιήσουν στην ανωτέρω κατάσταση.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

α) Τα έξοδα διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο, πρωινό και ένα γεύμα ανά διανυκτέρευση και δύο (2) coffee break στον χώρο του Συνεδρίου, θα καλυφθούν από το Ταμείο της ΟΔΥΕ.
β) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα μείνει σε μονόκλινο δωμάτιο είναι 25,00€ ανά διανυκτέρευση. (Το κόστος διαμονής – διατροφής των συνοδών, θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο που μένει με τον συνοδό του, και ανέρχεται σε 60,00€ ανά διανυκτέρευση).
γ) Επισημαίνουμε ότι το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ αποφάσισε να καλύψει το 50% των εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό δαπανών μετακινούμενων εκτός έδρας των μελών του Δ.Σ της ΟΔΥΕ.

Παρακαλούμε οι προτάσεις των συλλόγων να αποστέλλονται στα emails της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Διαπαραταξιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:

Γεώργιο Διαμάντη (gdiamantis59[@]gmail.com)
Φώτιο Πέρρο (fotisperros[@]yahoo.gr)
Μαριάνθη Μισαηλίδου (misailmar[@]gmail.com)
Μίλτο Βεντούρη (miltosvent[@]gmail.com)
Δημήτριος Χατζίνας (jimxatzinas[@]gmail.com)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γιώργος Διαμάντης                                 Μαριάνθη Μισαηλίδου

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ