Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε. [ΑΠ26/2023]

Προς: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της ΟΔΥΕ) και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Ο.Δ.Υ.Ε.»

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του στις 8/5/2023 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ «Να προκηρύξει τη διεξαγωγή Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου στις 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2023.» Ο ακριβής τόπος θα προσδιοριστεί σύντομα.

Καλούμε τους Συλλόγους που επιθυμούν να πραγματοποιηθεί στην πόλη τους το Συνέδριο, να υποβάλουν στην ΟΔΥΕ γραπτή πρόταση (με συγκεκριμένες προσφορές) για τον τόπο και τον χώρο διοργάνωσης του Συνεδρίου και να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Προθεσμία υποβολής πρότασης έως 31 Αυγούστου 2023, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να αξιολογηθούν οι προτάσεις και να αποφασίσει έγκαιρα το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, για τον οριστικό χρόνο και τόπο διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου μας. 

Παρακαλούμε οι προτάσεις να αποστέλλονται στα emails της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Διαπαραταξιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:

  1. Γεώργιο Διαμάντη (gdiamantis59@gmail.com)
  2. Φώτιο Πέρρο (fotisperros@yahoo.gr)
  3. Μαριάνθη Μισαηλίδου (misailmar@gmail.com)
  4. Μίλτο Βεντούρη (miltosvent@gmail.com)

Παρακαλούμε όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει εκλογές να προβούν άμεσα σε αυτές (απαραίτητη η συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου – δικηγόρου), προκειμένου να έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης στο Συνέδριο και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης, για να τα προσκομίσουν όταν τους ζητηθούν (πρακτικά, κατάσταση ψηφισάντων και πράξη διορισμού του δικηγόρου). Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Το Δ.Σ.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ