Ανακοίνωση – Δικαστικός Χάρτης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου συντάσσεται με την απόφαση του Συνεδρίου της ΟΔΥΕ και απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο (με βάσης τις προτάσεις  της Ομάδας Εργασίας και της Παγκόσμιας Τράπεζας) για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη και την κατάργηση δεκάδων δικαστικών υπηρεσιών σ’ όλη τη χώρα, που εντάσσεται σ’ ένα συνολικό σχέδιο περιορισμού της πρόσβασης του λαού στην Δικαιοσύνη.

Το κυβερνητικό σχέδιο, αν προχωρήσει, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ξαφνικά μπορεί να βρεθούν να εργάζονται σε άλλη πόλη απ’ αυτή που κατοικούν. Αντίστοιχα προβλήματα – ακόμα και επιβίωσης – θα αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης. Αντίστοιχα προβλήματα – ακόμα και επιβίωσης – θα αντιμετωπίσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Η θέση μας ενάντια στο Πόρισμα εκκινεί από την παντελή αντίθεσή μας στο κριτήριο με το οποίο γίνονται οι προτάσεις για τον ανασχεδιασμό του δικαστικού χάρτη. Το κριτήριο αυτό είναι η λογική του κόστους – οφέλους και η «εξοικονόμηση πόρων», τείνοντας σε μια λογική επιχειρηματικής λειτουργίας όπου τα πάντα υποτάσσονται στο οικονομικό κέρδος.

Είναι χαρακτηριστική η εξής αναφορά στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας: «(…) επέρχεται και αξιόλογη εξοικονόμηση πόρων από την κατάργηση Ειρηνοδικείων, ιδίως στην περίπτωση που λειτουργούν σε μισθωμένα κτήρια ιδιωτών (σημειωτέον ότι η δαπάνη μισθώσεως για κτήρια Ειρηνοδικείων είναι τριπλάσια του μέσου όρου των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ ομοίως η μέση ενδιάμεση δαπάνη ανά εισερχομένη υπόθεση είναι διπλάσια στα Ειρηνοδικεία σε σχέση με το Πρωτοδικεία)» (σελ. 10).

Άλλωστε τη λογική του “κόστους – οφέλους” την είδαμε να εφαρμόζεται σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ και στη Χίο “πλούσια” είναι η  πείρα από τις αρνητικές συνέπειες, την οικονομική επιβάρυνση και την ταλαιπωρία, που υφίσταται ο λαός με το κλείσιμο παραρτημάτων υπηρεσιών, όπως των ΕΛΤΑ. Είναι φανερό ότι με την ίδια λογική η κυβέρνηση θα βάλει λουκέτο σε όσα δικαστικά καταστήματα  που έχουν κόστος συντήρησης δυσανάλογο με το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία τους, ταυτίζοντας τη Δικαιοσύνη με επιχείρηση.

Ταυτόχρονα, από την «πίσω πόρτα» επιχειρείται και πλήγμα στο δικαίωμά μας στο ανθρώπινο ωράριο, καθώς στο Πόρισμα γίνεται λόγος για «ευελιξία» στο ωράριο και για εκδίκαση των Ασφαλιστικών Μέτρων «εκτός του κλασικού ωραρίου» (σελ. 12).

Είναι σαφές ότι προωθείται μια Δικαιοσύνη, που από τη μια μεριά να εξυπηρετεί με πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και τις επενδύσεις τους και από την άλλη να ορθώνει ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων σε αυτήν.

Μοναδικό κριτήριο λειτουργίας μιας δικαστικής υπηρεσίας πρέπει να είναι η ευχερής και ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών όλης της χώρας, ακόμα και των ακριτικών περιοχών, στη Δικαιοσύνη.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

– Να μην καταργηθεί καμία δικαστική υπηρεσία στη Χίο.
– Άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και ετήσιο προγραμματισμό για την αναπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΙΑ ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗ                             ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ