Τι «παίζει» με το «bonus»;

Αρκετοί συνάδελφοι μας ρωτούν: «Πότε θα πάρουμε τα χρήματα απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης;». Το κρίσιμο ερώτημα, βέβαια, δεν είναι το «πότε» άλλα το «πώς» θα πάρουμε την όποια «ανταμοιβή». Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα απ’ την αρχή:

#1. Τι είναι αυτό το «Ταμείο Ανάκαμψης»; Ένα υπερμνημόνιο σε άλλο… αμπαλάζ. Κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ προκειμένου να εκταμιεύσει τις δόσεις των κονδυλίων (τα οποία θα γευτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι) θα πρέπει να επιτυγχάνει συγκεκριμένα «ορόσημα» (όπως τα «προαπαιτούμενα» των Μνημονίων). Με λίγα λόγια, τα «πακέτα» θα καταλήγουν στις τσέπες των λίγων και οι πολλοί θα ματώνουν προκειμένου να επιτυγχάνονται τα «ορόσημα».

Μια ματιά σ’ αυτά τα «ορόσημα» είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται. Μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

þ Ο «εκσυγχρονισμός» του «νόμου για τη συλλογική εργασία και ο συνδικαλιστικός νόμος» Δηλαδή ο Ν. Χατζηδάκη (που 74 άρθρα του ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και 56 ο ΣΥΡΙΖΑ) και άλλα αντεργατικά μέτρα που προβλέπουν νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και στην απεργία.

þ Ο «εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης» δηλαδή να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για το φάρμακο, οι τιμές ν’ ανεβαίνουν συνεχώς και οι φαρμακοβιομήχανοι να θησαυρίζουν.

þ Η «έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα» δηλαδή ο νόμος που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για τη θέσπιση ρυθμιστικής αρχής που θα εποπτεύει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού και τον ανταγωνισμό στην αγορά και προκάλεσε τη μαζική λαϊκή αντίδραση, ήταν ένα ακόμα «ορόσημο»!

Το «Ταμείο Ανάκαμψης» στηρίζει τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και τα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), με τα τελευταία να διαφωνούν στον τρόπο κατανομής των κονδυλίων (ποιοι θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα επωφεληθούν) ενώ ζητούν και «διαφάνεια» στην μοιρασιά των πόρων του Ταμείου.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης» προβλέπει αλλαγές στην «οργανωτική δομή των δικαστηρίων», την «αξιολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού και της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστικών κτιρίων» και χρηματοοικονομικά κίνητρα «σε δικαστικούς υπαλλήλους για τη μείωση καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων».

#2. Πως εμπλέκεται η «Παγκόσμια Τράπεζα»; Στα έργα που χρηματοδοτούνται απ’ το «Ταμείο Ανάκαμψης» έχει ενταχθεί και το ακόλουθο: «Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων και επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών».

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «Παγκόσμια Τράπεζα», η οποία, ανάμεσα σ’ άλλα, ανέλαβε να συντάξει έκθεση στην οποία θα προτείνονται τρόποι για τη «μεταρρύθμιση του πλαισίου βάσει του οποίου πληρώνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, και ιδίως, για τη δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων βάσει δεικτών ΚΡΙ (όπως είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός καθήκοντος και η αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης από άποψη χρόνου, κοινωνικότητας και προθυμίας) που θα επιτρέψουν τον ακριβή καθορισμό των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων, την αξιολόγησή τους και τον τρόπο καταβολής των οικονομικών κινήτρων (μπόνους)».

Η έκθεση αυτή και όσα προβλέπει δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής, στα συνδικαλιστικά μας όργανα.

#3. Τι συμβαίνει στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα; Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον Ν. 4940/2022 θέσπισε ένα ακόμα αντιδραστικό σύστημα «αξιολόγησης» των δημοσίων υπαλλήλων (αξιοποιώντας τα πεπραγμένα των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων) που στο επίκεντρο του έχει το «διαίρει και βασίλευε» μέσω της «στοχοθεσίας» και την απαρέγκλιτη υλοποίηση της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Η σύνδεση της «αξιολόγησης» με τη μισθολογική εξέλιξη και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων οδηγεί στο χτύπημα του σταθερού μισθού, στην ανθρωποφαγία, στην εξέλιξη των αρεστών και των «καλών παιδιών» των εκάστοτε Υπουργών και Διοικούντων, στην εντατικοποίηση της εργασίας (για να πιαστεί ο στόχος), στην καλλιέργεια φόβου και σιωπής.

Ταυτόχρονα, το «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής», παραβλέπει σκόπιμα ότι το αποτέλεσμα της εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων δεν είναι πάντα μετρήσιμο, ότι για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα συνεργάζονται συνάδελφοι αλλά και τμήματα μεταξύ τους. Πάνω απ’ όλα, βέβαια, προσπερνά την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών, την έλλειψη υποδομών και κατάλληλων μέσων προκειμένου να διεκπεραιώνεται η εργασία αποτελεσματικά.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της στοχοθεσίας & αξιολόγησης του ν. 4940/2022 και η κυβέρνηση απάντησε με μπαράζ προσφυγών σε βάρος της ΑΔΕΔΥ και όσων Ομοσπονδιών του Δημοσίου έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις.

#4. Πως εφαρμόζονται τα παραπάνω στην πράξη; Η ΚΥΑ 4772/2023 (ΦΕΚ Β 2132/2023) είναι αποκαλυπτική. Θα αναφερθούμε σε όσα ισχύουν για τους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, πλην των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού:

– Το ποσό ανταμοιβής συνδέεται άμεσα με την επίτευξη της στοχοθεσίας τους. Η ΚΥΑ περιλαμβάνει παράρτημα με συγκεκριμένους στόχους.

– Για να πάρει κανείς το όποιο «κατ’ αποκοπή ποσό» θα του δίνεται «βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

– Σε κάθε Φορέα ορίζεται μέγιστος αριθμός υπαλλήλων που μπορεί να πάρει την πρόσθετη ανταμοιβή και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή.

– Το 40% της ανταμοιβής καταβάλλεται ισομερώς σε όσους μπορούν να πάρουν την πρόσθετη ανταμοιβή και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση Προϊσταμένου.

#5. Θα ισχύσει κάτι ανάλογο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους; Η κατεύθυνση είναι ακριβώς η ίδια, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και η «ανταμοιβή» στους δικαστικούς υπαλλήλους προβλέπεται απ’ τον ίδιο νόμο (Ν. 4940/2022) και αναμένεται η εξειδίκευσή της με ΚΥΑ, το πλαίσιο της οποίας δεν μπορεί να ξεφεύγει από το συνολικό πνεύμα του νόμου.

Ακόμα και αν σε πρώτη φάση δοθεί ένα ποσό ισότιμα, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η φιλοσοφία του ίδιου του «συστήματος ανταμοιβής» ή ότι δεν θα επιχειρηθεί σε επόμενο χρόνο η πλήρης εφαρμογή του.

Απ’ το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζουν ότι έχουν στείλει ένα σχέδιο της ΚΥΑ στο Υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του «συστήματος ανταμοιβής», που θα αντιστοιχεί σε πενήντα (50) περίπου ευρώ μηνιαίως για κάθε συνάδελφο.

Οφείλουμε να είμαστε σε επιφυλακή για να εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια διάσπασης του κλάδου και να μην απομακρυνθούμε από τη διεκδίκηση σταθερής αύξησης του μισθού μας.

Σε κάθε περίπτωση δεν δείχνουμε καμία εμπιστοσύνη στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις όποιου «χρώματος», καθώς γνωρίζουμε καλά τα πεπραγμένα και τις στοχεύσεις τους.

Δυναμώνουμε τον δικό μας αγώνα για όσα έχουμε ανάγκη και ειδικότερα όσον αφορά τις αποδοχές μας για:

– ΑΥΞΗΣΕΙΣ 20% στους μισθούς μας – Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών – Επαναχορήγηση του 13ου & 14ου μισθού – κατάργηση των διάφορων έκτακτων εισφορών στον μισθό μας – Χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους δικαστικούς υπάλληλους υποχρεωτικής – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνώριση της διετίας 2016-2017.

– ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ που παρέχουμε, τα απογεύματα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
agonsisp@gmail.com

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ