ΑρχικήΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣΔΑΚΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΠρόταση για την επέκταση του προγράμματος SOLON σε όλη την Ελλάδα και...

Πρόταση για την επέκταση του προγράμματος SOLON σε όλη την Ελλάδα και τη λειτουργία του έργου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπογραφής της Σύμβασης του Υ.Δ. με Ανάδοχο για τη Β φάση του ΟΣΔΔΥ- ΠΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί, ότι τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του έργου και την υπογραφείσα Σύμβαση, που αφορούν στην βελτίωση και διόρθωση των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην Α φάση, θα υλοποιηθούν επ΄ ωφέλεια των υπηρεσιών και των συναδέλφων. Η Ομοσπονδία, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο στην υπό κατάρτιση ΕΠΠΕ του έργου να έχει λόγο και τεκμηριωμένη άποψη προς όφελος των συναδέλφων και των υπηρεσιών μας.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί ιδανικά με την συμμετοχή μέλους της Ομοσπονδίας στην ΕΠΠΕ, με παράλληλη όμως και θεσμοθετημένη δημιουργία ομάδας στελεχών από τα Δικαστήρια, με τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, οι οποίοι θα γνωμοδοτούν σε κάθε στάδιο και θα επιτρέπουν στον εκπρόσωπο της ΟΔΥΕ, να εκφέρει τεκμηριωμένη άποψη επί τεχνικών θεμάτων, η υιοθέτηση των οποίων (γνωμοδοτήσεων) θα προστατέψει την επιτυχία του έργου και την ουσιαστική έκφραση γνώμης του ορισθέντος στην ΕΠΠΕ μέλους.

ΔΑΚΕ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ