ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΟργανωτικά θέματα Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

Οργανωτικά θέματα Πρωτοβάθμιων Συλλόγων [ΑΠ14/2023]

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2023
Αρ. Πρωτ. 14

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιους Συλλόγους
ΘΕΜΑ: Οργανωτικά θέματα Πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας αποτελούν τα κύτταρα του συνδικαλιστικού ιστού της Ομοσπονδίας μας. Από την ομαλή λειτουργία τους εξαρτάται το επίπεδο του συντονισμού των δράσεων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητες ορισμένες ενέργειες εκ μέρους των Δ.Σ. των Συλλόγων που συνοψίζονται στα εξής:

Κάθε Σύλλογος πρέπει να τηρεί βάσει καταστατικού τις διαδικασίες σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων, όπου η ζύμωση των απόψεων, η άσκηση κριτικής και η λογοδοσία είναι στοιχεία σημαντικά για την περαιτέρω δράση, καθώς επίσης και την έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των συναδέλφων που ηγούνται του σωματείου.

Ειδικότερα σε σχέση με τις εκλογές των σωματείων, μετά από κάθε εκλογική διαδικασία ο Γραμματέας του Συλλόγου πρέπει να αποστέλλει στο email της ΟΔΥΕ (info@odye.gr) τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

1. Πρακτικό αρχαιρεσιών,
2. Διοριστήριο Δικαστικού Αντιπροσώπου,
3. Κατάσταση Ψηφισάντων και
4. Πρακτικό Συγκρότησης Δ.Σ. σε Σώμα.

Μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. ο Γραμματέας του Συλλόγου είναι σημαντικό να αποστείλει επικαιροποιημένη την ειδικά διαμορφωμένη σε μορφή excel καρτέλα επικοινωνίας του Συλλόγου, με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΔΣ.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, τις αποφάσεις του 38ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την αποκλειστικά διά ζώσης διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων και Εκλογών σε όλες τις βαθμίδες της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη μη εφαρμογή του Νόμου Χατζηδάκη.

Η ΟΔΥΕ συντάσσεται με τις ανωτέρω αποφάσεις και δεν πρόκειται να υποκύψει στο απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιδιώκει να καταργήσει τη συνδικαλιστική παρουσία και προστασία δικαιωμάτων που με πολυετείς αιματηρούς αγώνες κατακτήθηκαν.

Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιεί εκλογικές διαδικασίες στις οποίες εφαρμόζεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, ούτε αναγνωρίζει την υποχρέωση έγγραφης των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, η οποία συνιστά ηλεκτρονικό φακέλωμα και έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με οργάνωση και συντονισμένη δράση μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ