Ενημέρωση από τον Σ.Δ.Υ. Μεσολογγίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Δημάρχου της Ι.Π. Μεσολογγίου, κου Σπυρίδωνος Β. Διαμαντόπουλου.pdf

Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
Κοινή δράση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ