ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συλλογή πληροφοριών πρωτοβαθμίων συλλόγων δικαστικών υπαλλήλων μελών ΟΔΥΕ

 • Η συλλογή των στοιχείων γίνεται για την ενημέρωση του μητρώου μελών της ΟΔΥΕ καθώς και για την δημόσια εμφάνιση αυτών των πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.
 • Η παρούσα φόρμα αφορά μόνο τα δεδομένα του συλλόγου. Για εγγραφή φυσικού μέλους – συνδικαλιστή της ΟΔΥΕ παρακαλούμε κάντε εγγραφή εδώ
 • Η συμπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου.
 • Η παρούσα φόρμα ΔΕΝ αντικαθιστά την διαδικασία νομιμοποίησης συλλόγου σε συνέδριο της ΟΔΥΕ.
 • Τα δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα φόρμα ελέγχονται ως προς την ορθότητα από την επιτροπή internet της ΟΔΥΕ

Step 1 of 3 - Στοιχεία συλλόγου

 • Επιλέξτε τον πρωτοβάθμιο σύλλογο
 • Συμπληρώστε το κύριο email επικοινωνίας του συλλόγου. Σε αυτό το email o σύλλογος θα λαμβάνει ενημέρωση από την ΟΔΥΕ. Το email θα είναι εμφανές στις δημοσιεύσεις του συλλόγου στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.
 • Συμπληρώστε την φυσική διεύθυνση του συλλόγου. Η διεύθυνση θα είναι εμφανή στις δημοσιεύσεις του συλλόγου στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.
 • Συμπληρώστε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας. Το τηλέφωνο θα είναι εμφανές στις δημοσιεύσεις του συλλόγου στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.
 • Συμπληρώστε την ιστοσελίδα του συλλόγου (εάν υπάρχει)
 • Αρχείo jpg, gif, png, pdf έως 10Mb (εάν υπάρχει)
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.