Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη σύσκεψη του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. με εκπροσώπους των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων δικαστικών υπαλλήλων της Χώρας, με μόνο θέμα την ενημέρωση για το επικείμενο νομοσχέδιο αναμόρφωσης του δικαστικού χάρτη και προγραμματισμό κοινής δράσης, όπως αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρίαση Δ.Σ. της 9ης Φεβρουαρίου 2024.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 42 πρωτοβάθμιους συλλόγους.

Το θέμα της αναμόρφωσης του δικαστικού χάρτη αφορά το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων της Χώρας και οι απόψεις και η αγωνία που εκφράστηκε με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το σημαντικό ρόλο που έχουν οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι.

Έως αύριο θα έχει ληφθεί και ανακοινωθεί απόφαση σχετικά με τις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα, καθώς υπήρξε απόλυτη ομοφωνία στην αναγκαιότητα δράσης και αντίδρασης, υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου των Σερρών.

Απαιτούμε να μην καταργηθεί – συγχωνευθεί καμία δικαστική υπηρεσία!

Για την Ο.Δ.Υ.Ε.
Ιωάννα Λαζογεώργου
Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Δελτίο_Τύπου.pdf
ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ