ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνακοίνωση - Ενημέρωση για διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων και θέματα διορισμών

Ανακοίνωση – Ενημέρωση για διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων και θέματα διορισμών [ΑΠ28/2023]

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2023
Αρ. Πρωτ.: 28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διορισμοί Δικαστικών Υπαλλήλων από προηγούμενες προκηρύξεις, λόγω ευεργετικών διατάξεων

Όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκδόθηκαν τα παρακάτω ΦΕΚ, στα οποία περιέχονται αποφάσεις διορισμού ως Δικαστικών Υπαλλήλων, ατόμων που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις των Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220Α΄) και της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686/8.7.2016 (ΦΕΚ 2198 Β΄), περί καθορισμού της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου»:

1ο) Το ΦΕΚ1948Γ΄/1.8.2023 (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχεται η απόφαση 36082οικ./18.7.2023 του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αθανασίου Γρίβα, με την οποία διορίζονται οκτώ (8) Δικαστικοί Υπάλληλοι σε διάφορες δικαστικές υπηρεσίες της Ξάνθης, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, της Ρόδου και της Κορίνθου, ως επιτυχόντες των προκηρύξεων 1Κ/2017 και 8Κ/2017, οι οποίοι εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220Α΄),

2ο) Το ΦΕΚ1982Γ΄/7.8.2023 (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχεται η κοινή απόφαση 39082οικ./26.7.2023 του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αθανασίου Γρίβα και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού Δημητρίου Καραστάθη, με την οποία διορίζονται τέσσερις (4) Δικαστικοί Υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή της απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686/8.7.2016 (ΦΕΚ 2198 Β΄), περί καθορισμού της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου,

3ο) Το ΦΕΚ1983Γ΄/7.8.2023 (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχεται η απόφαση 39313οικ./27-7-2023 του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αθανασίου Γρίβα, με την οποία διορίζονται οκτώ (8) Δικαστικοί Υπάλληλοι σε διάφορες δικαστικές υπηρεσίες της Ροδόπης, του Ηρακλείου, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, ως επιτυχόντες των προκηρύξεων 1Κ/2017 και 8Κ/2017, οι οποίοι εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220Α΄).

Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται η έκδοση προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων ΤΕ Πληροφορικής, από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, ενώ θα ακολουθήσουν και προκηρύξεις, μέσω του ίδιου διαγωνισμού και για θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και άλλων Κλάδων και Ειδικοτήτων, που δεν περιλαμβάνονται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε, ότι η ΟΔΥΕ, έχει ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την συνάντηση της 18.7.2023, αφενός μεν να συσταθεί Ομάδα Εργασίας για ανακατανομή των οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να εναρμονισθούν οι οργανικές θέσεις στις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, αφετέρου δε να αποδεσμευθούν οι οργανικές θέσεις που είχαν δεσμευθεί από τους διαγωνισμούς του 2017, προκειμένου να είναι διαθέσιμες για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και για τις προσκλήσεις κινητικότητας προς τα δικαστήρια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης               Μαριάνθη Μισαηλίδου

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ