ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΟΔΥΕ για Οργανωτικά Θέματα των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων (Καταστατική λειτουργία-Σύγκληση Συνελεύσεων-Αρχαιρεσίες) [ΑΠ14/2023]

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας αποτελούν τα κύτταρα του συνδικαλιστικού ιστού της Ομοσπονδίας μας. Από την ομαλή λειτουργία τους εξαρτάται το επίπεδο του συντονισμού των δράσεων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητες ορισμένες ενέργειες εκ μέρους των Δ.Σ. των Συλλόγων που συνοψίζονται στα εξής:

Ψηφίσματα συνεδρίου Οκτώβριος 2021

Το περιεχόμενο της σελίδας είναι σε συνεχή ενημέρωση.
Περισσότερες πληροφορίες