ΑρχικήΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣΔΑΚΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΠρόταση που κατατέθηκε στο ΔΣ της ΟΔΥΕ για επιδότηση σπουδών στο ΕΑΠ...

Πρόταση που κατατέθηκε στο ΔΣ της ΟΔΥΕ για επιδότηση σπουδών στο ΕΑΠ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι,

Με το νόμο 4531/2018 (αρθρ. 30 παρ.1) ψηφίστηκε:

  1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί τη φοίτηση, για απόκτηση πρώτου πτυχίου, μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) καταστημάτων κράτησης, ετησίως, σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται και υλοποιείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ειδικότερα προβλεπομένων στο άρθρο 42 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του Ε.Α.Π. ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής των υπαλλήλων για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη. Η χρηματοδότηση προβλέπεται για την παρακολούθηση κάθε θεματικής ενότητας, μία φορά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται, ετησίως, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ο τρόπος επιλογής τους, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι ως άνω επιλεγέντες υπάλληλοι υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση ή θεματική ενότητα του Προγράμματος με θέματα Αντεγκληματικής – Σωφρονιστικής πολιτικής ή διοίκησης.

Με δεδομένη πλέον τη δυνατότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να επιδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης υπαλλήλων του να διεκδικηθεί από την ΟΔΥΕ ανάλογη εφαρμογή και για υπηρετούντες Δικαστικούς Υπαλλήλους, έτσι ώστε και να υπάρξει δυνατότητα επιπλέον μόρφωσης των συναδέλφων αλλά και οικονομική στήριξη αυτών, με την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους του κόστους των σπουδών τους.

ΔΑΚΕ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ