ΑρχικήΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠαραβίαση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Παραβίαση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Παραβίαση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Έντονη δυσφορία και διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει στους Δικαστικούς Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και γενικότερο προβληματισμό, η καταστρατήγηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 4798/2021 που γίνεται από την Διοίκηση του εν λόγω δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα:

Αν και η υπ΄αριθμ. 128/2022 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ΄αριθμ. 59/2021 απόφαση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων έχει κοινοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2022, οι περισσότερες τοποθετήσεις έγιναν με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση 5 και 6 μηνών. Σε τρεις δε περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που επελέγησαν με την απόφαση του Υ.Σ. δεν τοποθετήθηκαν στα Τμήματα, Γραμματέων έδρας Ειδικών Διαδικασιών, Γραμματείας του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και Ποινικού Αρχείου – Πειστηρίων, όπως ορίζει η απόφαση, αλλά παρέμειναν στα Τμήματα που υπηρετούσαν πριν την κοινοποίησή της !!!

Στην περίπτωση του Τμήματος Γραμματέων έδρας Ειδικών Διαδικασιών, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου πραγματοποίησε ένα ακόμα ατόπημα. Αγνοώντας την απόφαση του Υ.Σ. που επέλεξε και τοποθέτησε ως Προϊστάμενο συγκεκριμένο υπάλληλο, προχώρησε σε Πράξη με την οποία όρισε Προϊστάμενο έναν άλλο υπάλληλο. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο η Πράξη δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην περίπτωση του Τμήματος Γραμματέων έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, του οποίου η θέση Προϊσταμένου κενώθηκε, αντί να γίνει πράξη στον αρχαιότερο υπάλληλο του τμήματος μέχρι να επιλέξει το Υ.Σ. τον νέο Προϊστάμενο (όπως προβλέπεται από το νόμο), η Διοίκηση μετακίνησε υπάλληλο από άλλο Τμήμα, στον οποίο έδωσε προφορική εντολή να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου !!!

Η διαδικασία αναπλήρωσης των θέσεων ευθύνης, στις περιπτώσεις που αυτές κενωθούν πριν την λήξη της θητείας, προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 146 (Θητεία και αναπλήρωση προϊσταμένων) του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων – Ν. 4798/2021.

Ειδικότερα, στην παρ. 3 αναφέρεται :
“Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της τριετίας, το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλέγει προϊστάμενο για το χρονικό διάστημα που απομένει έως τη συμπλήρωση της τριετίας. Αν το χρονικό αυτό διάστημα είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες, δεν επιλέγεται προϊστάμενος και εφαρμόζεται η παρ. 4. …”

Και ακολούθως στην παρ. 4 :

“Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου …. τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο ανώτερος κατά βαθμό δικαστικός υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα τουλάχιστον έξι (6) μήνες και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι δικαστικοί υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν. …”

Με τις ανωτέρω διατάξεις αντιμετωπίζονται, προσωρινά και μέχρι το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να αποφασίσει, μόνο οι περιπτώσεις που θα προκύψει κενό στην θέση ενός προϊσταμένου λόγω απουσίας, κωλύματος, συνταξιοδότησης κ.λπ.

Ο νομοθέτης θέλει να καλύψει, προσωρινά, το κενό που θα προκύψει, με αναπλήρωση από τον αρχαιότερο υπάλληλο του τμήματος, για τον οποίο σημειώνεται ότι πρέπει να υπηρετεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο τμήμα, αναφορά η οποία συνδέεται, προφανώς, άμεσα με την γνώση του αντικειμένου.

Σημειώνουμε ότι:

Οι Διοικήσεις των δικαστηρίων υποχρεούνται να κοινοποιούν και να υλοποιούν άμεσα τις αποφάσεις των Υ.Σ. που αφορούν τις επιλογές – τοποθετήσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων, όπως αυτές αναφέρονται στο διατακτικό τους και οποιαδήποτε αλλαγή – μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 4798/2021.
Άρθρο 148
Μετακίνηση
5. Μετακίνηση προϊσταμένων σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα επιτρέπεται, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τέλος, ερωτηματικά γεννιούνται για το αν η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών εισηγήθηκε τις συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθήθηκαν, διότι θα έπρεπε να γνωρίζει, τόσο εκ της σημερινής της θέσεως, αλλά και αυτής του αιρετού μέλους του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που διετέλεσε στο πρόσφατο παρελθόν, ότι αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Καλούμε:

– Όλους τους συναδέλφους στην υπεράσπιση της νομιμότητας και την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλοι δίκαια και ισότιμα και να αποφεύγονται μεροληπτικές πρακτικές.

– Τα συνδικαλιστικά μας όργανα, ΣΔΥΑ και ΟΔΥΕ, να επιληφθούν του θέματος και να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς κάθε αρμόδιο για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

16 Ιανουαρίου 2023
Η Γραμματεία της Παράταξης
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί προαιρετικό χρηματικό ποσό που δεν αφορά την ΟΔΥΕ, αλλά την πλατφόρμα change.org που φιλοξενεί το ψήφισμα. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρήματων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ