ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕπανυποβολή δαπανών λόγω λήξης οικονομικού έτους

Επανυποβολή δαπανών λόγω λήξης οικονομικού έτους [ΑΠ2/2023]

Προς: κα Βασιλική Γιαβή, Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Θέμα: Επανυποβολή δαπανών λόγω λήξης οικονομικού έτους

Με την με αριθμό 1376/23-1-2022 εγκύκλιό σας, η οποία κοινοποιήθηκε στις Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας την 24/1/2023, ζητούνται άμεσες ενέργειες εντός μάλιστα ασφυκτικής προθεσμίας 31/1/2023 προκειμένου να γίνει εκ νέου υποβολή φακέλων δαπανών μέσω της ΗΔΔ λόγω λήξης οικονομικού έτους.
Αντιλαμβανόμαστε πως η λογιστικής φύσεως διαδικασία απαιτεί επανυποβολή φακέλων δεν αντιλαμβανόμαστε όμως:
α) την τεράστια καθυστέρηση στην εκκαθάριση των δαπανών, υφιστάμενες εκκρεμότητες από το 2021! και
β) το γεγονός ότι ζητείται από τις υπηρεσίες να αναζητήσουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις αποφάσεις ανατροπών πιστώσεων (!!!) δηλαδή ζητείται να κάνουν τη δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης!

Ζητάμε την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει ΑΜΕΣΑ με την αποστολή των εν λόγω αποφάσεων άμεσα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ