Δελτίο τύπου με το νέο Δ.Σ. του ΣΔΥΔΔΑ

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων
Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας (Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α.)
Λ. Ριανκούρ 85, ισόγειο.
www.sdydda.gr

Αρ. Πρωτ. 10/2023

Μετά τις εκλογές της 27ης-9-2023 για την ανάδειξη Διοικητικού Συλλόγου και Ελεγκτικής Επιτροπής και μετά την πρώτη συνεδρίαση στις 25-10-2023 (εξαιτίας κωλύματος συνεδρίασης όπως διατυπώνεται με το υπ’ αριθμ. 9/4-10-2023 Πρακτικό), συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου ως εξής:

Πρόεδρος: Φιλιππία Θωμοπούλου
Α’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ορθοδόξου
Β’ Αντιπρόεδρος: Ανατολή Κυριαζίδου
Γεν. Γραμματέας: Φωτεινή Ροζή
Ταμίας Ελένη: Τασούλα
Μέλος: Παναγιώτα Βρέντζου
Μέλος: Ελένη Κουρουνιώτου
Μέλος: Μαρίζα Μπουλούμπαση
Μέλος: Κώστας Τσέτσος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ