Π.Α.Σ.Κ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

 

    Το προηγούμενο διάστημα απασχόλησε έντονα τον κλάδο μας, το πρόβλημα του εκλογικού επιδόματος, τώρα που αυτό πήρε το δρόμο του, θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να μας απασχολήσει έντονα το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται και λέγεται μισθολόγιο. 

Όλοι θυμόμαστε τον Απρίλη και Μάη του 2010, τα «παπαγαλάκια», που διατύπωναν προς πάσα κατεύθυνση την άποψη ότι ο δημόσιος τομέας είναι υπερτροφικός –δηλώσεις Πάγκαλου κλπ- και ότι χρειάζεται να γίνουν περικοπές. Ο μύθος αυτός, γιατί περί μύθου πρόκειται, καταρρίφθηκε ευθύς αμέσως μετά την απογραφή όπου ο αριθμός των Δημοσιών υπαλλήλων αποδείχτηκε ότι είναι κατά πολύ μικρότερος απ’ αυτόν που οι πληροφορίες μετέδιδαν. Συγκεκριμένα, από ένα και πλέον εκατομμύριο που ανέβαζαν τον αριθμό, οι διάφοροι κύκλοι, στην πραγματικότητα είμαστε επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες.

    Σήμερα, προκειμένου η Κυβέρνηση να προχωρήσει στο νέο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, ανέθεσε σε δύο εταιρίες την ICAP  και την HayGroup τη σύνταξη μελέτης. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη που η ίδια η κυβέρνηση, επαναλαμβάνουμε, ανέθεσε, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο το 2005 ήταν το 14,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού, το δε μέγεθος της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα καθώς και η μισθολογική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα συμβαδίζει με το αντίστοιχο μέγεθος των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, ειδικά της ΕΕ. Η μέση αμοιβή των απασχολούμενων στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα μέσα ευρωπαϊκά μεγέθη. Όχι μόνο δεν αμείβονται ακριβά οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, άλλα η αμοιβή τους είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά όλοι όσοι έλεγαν τόσο καιρό το αντίθετο.

Το θέμα με το δημόσιο τομέα, λοιπόν, δεν είναι οικονομικό, και ας σταματήσουν έστω και τώρα να το παρουσιάζουν έτσι. Απλά για την εκάστοτε κυβέρνηση το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα ήταν, και δυστυχώς είναι και σήμερα, η εύκολη λύση εξοικονόμησης πόρων.

Φημολογείται επίσης, ότι ο Δημόσιος Υπάλληλος αμείβεται κατά πολύ περισσότερο απ’ ότι παράγει. Είναι αλήθεια ότι αυτό συμβαίνει σε κάποιους τομείς του Δημοσίου. Στο χώρο των Δικαστηρίων όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι παράγουμε κατά πολύ περισσότερο απ’ ότι πληρωνόμαστε. Σήμερα τα Δικαστήρια λειτουργούν χάρις του φιλότιμου των δικαστικών υπαλλήλων και αυτό είναι πανφημολογούμενο τόσο από τους πολίτες που καθημερινά επισκέπτονται τις δικαστικές υπηρεσίες, όσο και από τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους διατελέσαντες μέχρι σήμερα Υπουργούς της Δικαιοσύνης.

    Οι Έλληνες Δικαστικοί Υπάλληλοι είμαστε οι χειρότερα αμειβόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι της Ε.Ε. Ταυτόχρονα είμαστε οι σκληρότερα εργαζόμενοι της Ευρωζώνης, αφού ο χώρος της Δικαιοσύνης είναι υποστελεχωμένος και ανοργάνωτος. Χρόνια τώρα, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχουμε ως κύριο αίτημά μας την στελέχωση των υπηρεσιών, την επίλυση του κτηριακού προβλήματος που παρουσιάζεται σε πάρα πολλές περιοχές, την αλλαγή του χάρτη των δικαστηρίων και την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, για να μπορέσουμε κάποτε να έχουμε ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ.

    Μέχρι σήμερα η χωρά μας έχει τιμωρηθεί ούκ ολίγες φορές, από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό θα συνεχιστεί, αν δεν καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε λύσεις. Να στελεχώσουν, «χθες», τις υπηρεσίες (μετά το άνοιγμα του πίνακα των επιτυχόντων να προχωρήσουν στην πρόσληψή τους, ώστε με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε). Να αλλάξουν, τώρα, το Δικαστηριακό χάρτη της χώρας, Να ανταμείψουν τους Δικαστικούς Υπαλλήλους για τη δουλειά που προσφέρουν κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες (οδοιπορικά επιμελητών κ.α). Να μηχανοργανώσουν, άμεσα, τις υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι στα Δικαστήρια είμαστε υπάλληλοι της Δικαστικής εξουσίας και η φύση της εργασίας μας διαφέρει απ’ όλο το Δημόσιο τομέα, αυτό άλλωστε προβλέπει και το ίδιο το Σύνταγμα που μας διακρίνει απ’ τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Δημοσίου. Αξίζει να σημειωθεί  επίσης ότι οι προϊστάμενοί μας Δικαστές αμείβονται με ξεχωριστό καθεστώς και οι αποδοχές τους είναι συνδεδεμένες με τις αποδοχές των λειτουργών της  νομοθετικής εξουσίας.

    Επιπλέον θα πρέπει να αξιολογήσει κανείς και το γεγονός ότι ο χώρος των Δικαστικών Υπαλλήλων δεν προκάλεσε ποτέ μέχρι σήμερα συζητήσεις σχετικές με τη διαφθορά όπως πολύ συχνά ακούμε για άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, παρότι ο Δικαστικός Υπάλληλος υποαμείβεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τρίτους, αλλά και προς το ίδιο το κράτος.      

    Τούτων δοθέντων θα πρέπει η Κυβέρνηση να δει σαφώς με διαφορετικό μάτι την ιδιαιτερότητα των εργαζομένων στα Δικαστήρια –των υπαλλήλων της Δικαστικής Εξουσίας- και να συντάξει σε συνεργασία με την ΟΔΥΕ ένα ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Θα πρέπει να επικρατήσει το σκεπτικό με το οποίο, οι εργαζόμενοι στη Βουλή -δηλαδή οι εργαζόμενοι στην νομοθετική εξουσία- απολαμβάνουν σαφώς καλύτερες αμοιβές υπό καλύτερες συνθήκες εργασίας από τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Δημοσίου.

    Σε τούτη την κρίσιμη, για τον κλάδο μας, καμπή, καλούμε όλες τις παρατάξεις, αλλά και όσους από τους συναδέλφους επιθυμούν, σε διαβούλευση ώστε να σχεδιάσουμε ένα νέο μισθολόγιο των Δικαστικών Υπαλλήλων. Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς κατηγοριακές διαχωριστικές γραμμές, ένα μισθολόγιο που στόχο θα έχει την ολική αναβάθμιση του κλάδου. Να βγάλουμε, ενόψει της συζήτησης για το μισθολόγιο, όλα τα όπλα μας και με σοβαρά επιχειρήματα –γιατί υπάρχουν- να πείσουμε ακόμα και τον πλέον δύσπιστο ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι είναι το πλέον ζωτικό κομμάτι του Δημόσιου τομέα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να μην επιτρέψουμε σε άλλους να σχεδιάσουν τα όσα μας αφορούν. Θεωρούμε ότι σ’ αυτή τη φάση, η εντελώς ξεκομμένη από εμάς ΑΔΕΔΥ δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τα του κλάδου μας. Το μισθολόγιο των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι δική μας υπόθεση και γι’ αυτό θα αποφασίσουμε, όταν συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμείς οι ίδιοι με την σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ