ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΚ-ΑΔΕΔΥ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ