ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Ανατροπή

(ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ)

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

08/11/2016:

Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Μέρος 3ο)

26/10/2016:

Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Μέρος 2ο)

06/10/2016:

Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Μέρος 1ο)