** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυπογραφικό λάθος έχει γίνει στη 1η σελίδα της ανακοίνωσης.

Στο σημείο που αναγράφεται ότι η εταιρεία πληρώνει τους εργαζομένους για την απομαγνητοφώνηση 87€ την ώρα,

το σωστό ποσό είναι 3,1€ την ώρα.