ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Δ.Α.Σ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κατάθεση της πρότασής μας για το Προεδρικό Διάταγμα του συστήματος αξιολόγησης μέχρι την Τρίτη 13/12/2011, όπως μας ζητήθηκε, με περιεχόμενο τη διατήρηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.2812/00). Αμέσως μετά συνεχή πίεση ώστε να προλάβουμε τις τρέχουσες προθεσμίες σύμφωνα με τον Ν.4024/11 που λήγουν στις 27/12/2011. Αποτελεί κομβικό σημείο για τον κλάδο μας η επίτευξη του στόχου μας αυτού και αποτελεί κόκκινη γραμμή στην σχέση μας με το Υπουργείο.

 

2. Προτείνουμε κοινή σύσκεψη με την Ένωση Δικαστών και το Δικηγορικό Σύλλογο. Θεωρούμε και επιμένουμε ότι το ωράριο είναι αδιαπραγμάτευτο όπως επανειλημμένα έχει εκφρασθεί από τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να συνεννοηθούμε για κοινό καλό με τους άλλους φορείς της Δικαιοσύνης.

 

3. Είμαστε αντίθετοι με τη μεταφορά ύλης των Δικαστηρίων σε ιδιώτες (συμβολαιογράφους) για αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη επιβάρυνση των πολιτών για πράξεις που αποτελούν δικαιώματα τους.

 

4. Η διευθέτηση, μεταφορά δικαστηριακής ύλης στα Ειρηνοδικεία, τροποποίηση τοπικών αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να γίνει χωρίς συμμετοχή της Ο.Δ.Υ.Ε. και χωρίς πρόσληψη, μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων σε αυτά. Η μεταφορά όπως δηλώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μεγάλης ύλης από τα Πρωτοδικεία, εκούσιας, προσημειώσεων, πιστωτικών τίτλων στα Ειρηνοδικεία, προϋποθέτει και μεγάλο αριθμό υπαλλήλων σε αυτά.

 

 

Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση