ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΚΕ - Ενωτική Κίνηση ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

19/10/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (6)
10/10/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (5)
07/10/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (4)
04/10/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (3)
27/09/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (2)
23/09/2016 Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα (1)