ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

31/05/2022 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
26/05/2021 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
18/12/2019 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
21/10/2019 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
20/03/2019 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
12/03/2019 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
22/02/2019 Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
20/04/2018 Εισήγηση Ανατρεπτικής για το Έκτακτο Συνέδριο 25-26/4/2018
07/03/2018 Ανακοίνωση
07/10/2016 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής για εκλογή συνέδρων
15/06/2016 Ανακοίνωση Ανατρεπτικής
14/09/2015 Ανακοίνωση
16/06/2015 Πρόταση της Ανατρεπτικής για εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων
03/12/2014 Ανακοίνωση
17/10/2014 Ανακοίνωση - Προτάσεις της Ανατρεπτικής προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
16/09/2014 Ανακοίνωση
05/03/2014 Ανακοίνωση - "Το Θαύμα"
30/01/2014 Ανακοίνωση - Πρόταση Ανατρεπτικής "Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος"
23/12/2013 Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
27/11/2013 Ανακοίνωση
20/09/2013 Ανακοίνωση
20/06/2013 Ανακοίνωση
13/05/2013 Ανακοίνωση
25/04/2013 Ανακοίνωση - Ενημέρωση
25/01/2013 Ανακοίνωση - Ενημέρωση
14/01/2013 Ανακοίνωση
21/11/2012 Ανακοίνωση
12/10/2012 Ανακοίνωση
10/10/2012 Ανακοίνωση
25/09/2012 Ανακοίνωση
03/08/2012 Ανακοίνωση - Πρόταση για συγκρότηση Δ.Σ. ΟΔΥΕ
11/06/2012 Ανακοίνωση - Ενημέρωση
23/03/2012 Ανακοίνωση
15/02/2012 Ιδρυτική Διακήρυξη Ανατρεπτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά