Πειραιάς, 11-06-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 83/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ -ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

 

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε.

 

7/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. : ΠΑ 21/2012

ΠΡΑΞΗ
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010


Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναπληρωτή του Προέδρου, τον αρχαιότερο των λοιπών Αντιπροέδρων Αντιπρόεδρο κ. Σωτήριο Ρίζο και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημοσθένη Πετρούλια, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Γ΄ Τμήματος,

 

Αφού έλαβε υπ΄όψη:


α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) την από 18 Μαϊου 2012 αίτηση, με την οποία ο Δημήτριος Χατζίνας του Διονυσίου ζητεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, η από 9.1.2012 αίτηση ακυρώσεως, την οποία έχει ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ( αριθμ. καταθ. 7/9.1.2012), κατά της με αριθμό 1Β0100/α/α:192/13.12.2011 υπηρεσιακής βεβαίωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία βεβαιώνεται το ποσό των αποδοχών τις οποίες έλαβε ο αιτών, δικαστικός υπάλληλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2012.
γ) Το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, κατά το μέρος που αφορά τη βαθμολογική κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι


Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα και

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι


1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως του αιτούντος
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

 

Κων. Μενουδάκος   Σωτ. Ρίζος   Δημ. Πετρούλιας


Κοινοποίηση:
1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας))
2) Διοικητικό Εφετείο Πειραιά