ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ. 143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Α) Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη
Β) Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020

Με αφορμή την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών της εγκυκλίου με αριθμό πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-202 (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ), η οποία και διαβιβάστηκε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες και επειδή γινόμαστε δέκτες πολλών ερωτημάτων, είτε από συναδέλφους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Διαχειριστών της Απογραφής Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, είτε από συναδέλφους που κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, ότι σύμφωνα και με σχετική αναφορά στην εγκύκλιο η καταγραφή των αριθμητικών και μόνον στοιχείων του προσωπικού κάθε υπηρεσίας στην ειδική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται είτε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού, είτε από τον Διαχειριστή Προσωπικού που έχει ορίσει η κάθε υπηρεσία και αφορά την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά την έκτακτη αυτή περίοδο, όπως ρητά αναφέρεται στην εγκύκλιο στο εδάφιο Δ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID 19.
 

Είναι προφανές ότι στην καταχώριση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, δεδομένου, ότι από τον Νόμο δεν έχουν ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από τις Υπηρεσίες που ανήκουν.
 

Με τη σαφή αναφορά ότι η καταχώριση αφορά την έκτακτη περίοδο της κρίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία άλλη ερμηνεία για την σκοπιμότητα εφαρμογής της καταχώρισης αυτής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, την ευθύνη της διάθεσης του προσωπικού (πέραν εκείνου που κάνει χρήση νόμιμης και προβλεπόμενης άδειας), κατά την έκτακτη αυτή περίοδο, την έχει ο Διευθύνων την Δικαστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις αυξημένες δυνατότητες-αρμοδιότητες που του παρέχουν τόσο η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α΄/11-3-2020) και οι Κ.Υ.Α.: α) με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/12-3-2020 (ΦΕΚ 833 Β΄/12-3-2020), β) με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ864 Β΄/15-3-2020) και γ) με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ928Β΄/18-3-2020)
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου