ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Αρ.Πρωτ. 224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών e-learning

 

Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 400 ωρών (κλικ  εδώ) με θέμα: Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Παντείου Πανεπιστημίου και θα πραγματοποιηθεί από 8/2/2021 έως 25/7/2021. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5/2/2021.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μιχάλης Μαυρογένης