ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 28 Ιούνιου 2021

Αρ. Πρωτ. 259

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της ΟΔΥΕ) και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας

 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση εισφορών

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,


Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των συλλόγων σας, οι εισφορές των μελών σας για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2021 έως Ιούνιος 2021.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΠΕΡΡΟΣ