ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αρ.Πρωτ. 129

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και την εμφάνιση κρούσματος του κορονοϊού στη χώρα μας, ενόψει δε του επικείμενου κινδύνου εξάπλωσης, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες λήψης σχετικών μέτρων πρόληψης στις δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας.
 

Η ιδιαιτερότητα των δικαστικών υπηρεσιών, εξαιτίας της καθημερινή επαφής με κοινό (ημεδαποί ή αλλοδαποί πολίτες, δικηγόροι κτλ), των κλειστών χώρων (ακροατήρια, γραφεία κτλ), καθιστά επιτακτική και άμεση την ανάγκη ενημέρωσης και λήψης μέτρων πρόληψης.
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου