ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς: Πρωτοβάθμιους Συλλόγους.
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των Συλλόγων σας, οι εισφορές για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 έως 28/02/2020.


Ο Ταμίας
Φώτης Πέρρος