ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2021

Αρ.Πρωτ. 250

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Εκδόθηκε η απόφαση με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./83/6790 στο ΦΕΚ 2029 τ' Β/19.05.2021 κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορά την κατανομή 100 ατόμων του κλάδου ΔΕ ΓΡαμματέων σε Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες. Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι είναι επιλαχόντες της προκήρυξης/2017 του ΑΣΕΠ.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

 

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου