ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362,

Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172

www.odye.gr email: info@odye.gr

 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 39

 

ΠΡΟΣ: τους/τις κ.κ. Προϊσταμένους των Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας

Θέμα: Συνδικαλιστικές άδειες

 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την χορήγηση της προβλεπόμενης απ’ τις διατάξεις του Ν.1264/82 συνδικαλιστικής άδειας τεσσάρων (4) ημερών στις 5,6,7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 στους εκλεγμένους Αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν στο 37ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2019.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος           Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης           Μαριάνθη Μισαηλίδου

 

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε και να κατεβάσετε την σχετική επιστολή της ΑΔΕΔΥ.