ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ.Πρωτ. 192

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ4012Β/18.9.2020 (κλικ εδώ), που περιέχει την ΚΥΑ Αριθμ. 44564/18.9.2020 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, που αφορά: Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ


Μιχάλης Μαυρογένης
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων