ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Αρ.Πρωτ. 173

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη)

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002.

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αρ. 28216οικ. απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΦΕΚ τ'Β 2896/17.7.2020 με την οποία παρατείνεται η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002 που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 2018, μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων.

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ της 19ης Ιουνίου 2020 ψηφίστηκε ομόφωνα - κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. - η κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων από την επαρχία που τυχόν θα εκλεγούν στα Πενταμελή και Επταμελή υπηρεσιακά - δικαστικά συμβούλια των Ανωτάτων Δικαστηρίων στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές προσδιοριστούν.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

  

  Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας

 Γιώργος Διαμάντης                Μαριάνθη Μισαηλίδου