ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

Αρ.Πρωτ. 243

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θεμα: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας

Κοινοποίηση:

Σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

και τους  Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

         

 

Με την με αριθμ.πρωτ.:1735815-4-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (κλικ εδώ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ με Α.Δ.Α.:6Ν92Ω-ΒΨ9), συγκροτήθηκε  Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

 

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. στην Ομάδα μετέχουν ως μέλη εκπροσωπώντας το δευτεροβάθμιο όργανο οι:

 

1. Ιωάννα Λαζογεώργου του Ευθυμίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Άμφισσας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτής τον

Μιχαήλ Μαυρογένη του Γεωργίου, δικαστικό υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης (και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ).

 

2. Δημήτριος Ζιώγας του Αθανασίου, δικαστικός υπάλληλος του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτού τον

Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη του Συμεών, δικαστικό υπάλληλο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (και μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ).

 

3. Ιωάννης Πατσιμάς του Νικολάου, δικαστικός υπάλληλος του Εφετείου Πειραιώς (και μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον

Γεώργιο Θάνο του Κωνσταντίνου, δικαστικό υπάλληλο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μιχάλης Μαυρογένης