ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 17 Ιούνιου 2021

Αρ. Πρωτ. 258

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της ΟΔΥΕ) και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Σχετικό: Η  251/31-5-2021 ανακοίνωση

 

Το ΔΣ της ΟΔΥΕ, στη συνεδρίαση του στις 25/5/2021 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ Να προκηρύξει τη διεξαγωγή τακτικού καταστατικού - εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου στις 13 - 16 Οκτωβρίου 2021. Ο παραπάνω σχεδιασμός θα υλοποιηθεί, εάν και εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες και τα ισχύοντα εκείνη τη χρονική περίοδο πρωτόκολλα, το επιτρέπουν. Ο ακριβής τόπος θα προσδιοριστεί σύντομα.

 

Καλούμε τους Συλλόγους που επιθυμούν να πραγματοποιηθεί στην πόλη τους το Συνέδριο, να υποβάλουν στην ΟΔΥΕ γραπτή πρόταση (με συγκεκριμένες προσφορές) για τον τόπο και τον χώρο διοργάνωσης του Συνεδρίου και να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Προθεσμία υποβολής πρότασης έως 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να αξιολογηθούν οι προτάσεις και να αποφασίσει έγκαιρα το ΔΣ της ΟΔΥΕ, για τον οριστικό χρόνο και τόπο διεξαγωγής του Τακτικού - Καταστατικού Συνεδρίου μας. Παρακαλούμε οι προτάσεις να αποστέλλονται στα emails της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Η Διαπαραταξιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:

 

1. ΦΩΤΙΟ ΠΕΡΡΟ (fotisperros@yahoo.gr)

2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (misailmar@gmail.com)

3. ΜΙΛΤΟ ΒΕΝΤΟΥΡΗ (miltosvent@gmail.com)

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΙΝΑ (jimxatzinas@gmail.com)

5. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (papanagiotou@gmail.com)

6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (gpapanastasiou25@gmail.com)

 

Συνάδελφοι, δεδομένου ότι ο χρόνος μέχρι την σύγκληση του Συνεδρίου είναι περιορισμένος, παρακαλούμε όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει εκλογές να προβούν άμεσα σε αυτές (απαραίτητη η συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου - δικηγόρου), προκειμένου να έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης στο Συνέδριο και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης, για να τα προσκομίσουν όταν τους ζητηθούν (πρακτικά, κατάσταση ψηφισάντων και πράξη διορισμού του δικηγόρου).

 

Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 

Το ΔΣ