ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Αρ.Πρωτ. 172

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη)

 

 

ΘΕΜΑ: Τακτικό Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. και προσυνεδριακές διαδικασίες

 

Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 18/6/2020 αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση του Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου  2020.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Υγείας με τη κύρωση Προεδρικών Διαταγμάτων, αναστέλλει δυνητικά,  λόγω της πανδημίας τις αρχαιρεσίες στα σωματεία έως τις 30-9-2020.

 

Οι Σύλλογοι-μέλη μας, πρέπει να προχωρήσουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΔΥΕ, μέχρι 20/11/2020.  

 

Σημειώνουμε τα παρακάτω, για τη σωστή και νόμιμη διαδικασία των αρχαιρεσιών:

 

1ο) Σε όλους τους Συλλόγους η εκλογική διαδικασία γίνεται από Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει απαραίτητα δικηγόρος. Αυτό φυσικά ισχύει και στις περιπτώσεις Συλλόγων που η εκλογική διαδικασία γίνεται σε περισσότερες από μία κάλπες (λόγω μεγάλου αριθμού μελών), δηλαδή σε κάθε κάλπη ορίζεται Εφορευτική Επιτροπή με Προεδρεύοντα δικηγόρο. Στο πρακτικό θα αναγράφεται το όνομα του και η πράξη διορισμού του από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,  της οποίας φωτοτυπία αποστέλλεται μαζί με τα πρακτικά στην Ο.Δ.Υ.Ε.

 

2ο) Τα έγγραφα που πρέπει να σταλούν στην Ο.Δ.Υ.Ε., αμέσως μετά την επικύρωση από το Πρωτοδικείο, ώστε να γίνει έγκαιρα η νομιμοποίηση των συνέδρων, είναι:

α) το πρακτικό αρχαιρεσιών, β) η κατάσταση ψηφισάντων (τα δύο αυτά έγγραφα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου - δικηγόρου και των μελών της εφορευτικής επιτροπής), γ) φωτοτυπία της πράξης διορισμού του δικηγόρου.

 

Ψηφίζουν ΜΟΝΟ όσοι είναι ταμειακώς εντάξει* την ημέρα των εκλογών. Για τον κάθε ψηφίσαντα, η ΟΔΥΕ αποδίδει την αντίστοιχη εισφορά στην ΑΔΕΔΥ.

Επίσης επισημαίνουμε ότι όσοι πρωτοβάθμιοι έχουν πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΔΥΕ πριν από τις  6 12 2019 θα πρέπει να επαναλάβουν τις εκλογές μέχρι τέλος Νοέμβρη 2020, ώστε να έχουν πλήρη συμμετοχή και δικαιώματα στις αρχαιρεσίες του Συνεδρίου (και για αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ). Όλες οι διαδικασίες εκλογών για αντιπροσώπους πρέπει να γίνονται μέσα στο χρονικό διάστημα της τριετούς θητείας της ΑΔΕΔΥ, συγκεκριμένα από 6 Δεκέμβρη του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

  Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης              Μαριάνθη Μισαηλίδου

 

* Κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών μπορείτε να λάβετε από τον Ταμία της ΟΔΥΕ συνάδελφο Φώτη Πέρρο (τηλ. 6978006631).