ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ.Πρωτ. 186

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με αριθμό 3625Β/31.8.2020 (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχεται η Υπουργική απόφαση με αριθμ. 14450οικ.: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.


Μιχάλης Μαυρογένης
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΟΔΥΕ