ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ. 137

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Α) Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους,

Β) Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ ΓΠ.οικ.17734/12-3-2020 (ΦΕΚ833 Β΄/12-3-2020)

Με αφορμή την έκδοση της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12-3-2020 (ΦΕΚ833 Β΄/12-3-2020), με την οποία εξειδικεύεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων που ορίζεται με το άρθρο 11 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55Α΄/11-3-2020), πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σύσκεψη στο Πρωτοδικείο Αθηνών υπό τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και τον Διευθυντή της Γραμματείας, για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, με παρόντες όλους τους προϊσταμένους τμημάτων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.
 

Μετά το πέρας της σύσκεψης εκδόθηκε Ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, με την οποία διευκρινίζονται-αποσαφηνίζονται τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.
 

Προς ενημέρωση των Διευθυνόντων και των Προϊσταμένων Γραμματείας των υπολοίπων Δικαστηρίων της χώρας, κοινοποιούμε την σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου

-------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 

Σήμερα το πρωί, στο Πρωτοδικείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και τον Διευθυντή της Γραμματείας, για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, με παρόντες όλους τους προϊσταμένους τμημάτων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

 

Αποφασίστηκε ότι από σήμερα και για τις επόμενες 14 ημέρες που αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 

1. Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις που συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, τα μεν πλημμελήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-5-2020 και τα δε κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την   31-1-2021.

2. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί για ημερομηνία εντός του 14ημέρου θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία ή να αναβάλλουν ή και να δικάσουν αν συντρέχουν λόγοι παραγραφής.

3. Θα εκδικάζονται οι υποθέσεις των αυτοφώρων Πλημμελημάτων.

4. Στα Ασφαλιστικά θα δικάζονται όσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί εντός του 14ημέρου και οι νέες αιτήσεις, για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής και λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Β΄ Πρόεδρο Υπηρεσίας.

5. Στην Ανάκριση θα υπάρχει υπηρεσία για τις Ανακριτικές Πράξεις που έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.

6. Δεν θα γίνεται καμιά πολιτική δίκη και οι Γραμματείες των εν λόγω δικαστηρίων δεν θα δέχονται κοινό μέχρι τις 27-3-2020, καθόσον αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

7. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται, σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, και μόνο μετά από έγκριση των μελών της Διοίκησης του Δικαστηρίου, καθημερινά από 10.00 έως 12.00, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης του ωραρίου.

8. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό.

 

Αθήνα 13-3-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο