ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Αρ.Πρωτ. 171

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

Δημοσιεύθηκε το με αριθμό 986 Γ΄/26-6-2020 ΦΕΚ (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχονται οι υπουργικές αποφάσεις: ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/143/9517/3.6.2020 και    ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/142/27133/3.6.2020, με τις οποίες  μεταφέρονται σε Δικαστικές Υπηρεσίες (κυρίως της Θεσσαλονίκης), (15) υπάλληλοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ ΑΒΕ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι μεταφερόμενοι καλύπτουν (6) θέσεις ΔΕ Γραμματέων και (9) θέσεις ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων.

 

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η δημοσίευσης σε ΦΕΚ και της μεταφοράς σε Δικαστικές Υπηρεσίες ακόμα δέκα (10) υπαλλήλων προερχόμενων από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Ο Υπεύθυνος Τύπου

και Δημοσίων Σχέσεων

Μιχάλης Μαυρογένης