ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ. 133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(για την λειτουργία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και την εκπροσώπησή του)
 

Προς: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε., αλλά και από την προηγούμενη ακόμα θητεία (2016-2018), έχει καθιερώσει έναν Κώδικα άμεσης, ουσιαστικής και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τους συναδέλφους-φυσικά μέλη, για όλα τα ζητήματα. Στο πλαίσιο δε αυτό έχει θέσει ως  κυρίαρχο στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, καθιστώντας τους ενεργούς και συμμέτοχους σε όλες τις δράσεις της Ο.Δ.Υ.Ε. Και αυτό έχει ήδη γίνει πράξη, μέσα από τις Περιφερειακές  Συνδιασκέψεις (Ξάνθη, Άμφισσα, Ιωάννινα), την παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε συνελεύσεις Συλλόγων (Αγρίνιο, Κόρινθο), την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προέδρων των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και πρόσφατα με τις συνεχιζόμενες διαδοχικές δημοκρατικές διαδικασίες (συνεδριάσεις των Δ.Σ. ή Γενικές Συνελεύσεις), που αφορούν την εδώ και ένα μήνα ευρισκόμενη σε εξέλιξη κινητοποίησή μας των δίωρων διακοπών εργασιών.

 

Στην παρούσα θητεία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, χωρίς να έχουν καταργηθεί οι παρατάξεις, έχει επικρατήσει η λογική των συναινέσεων προς όφελος του γενικότερου καλού του Κλάδου. Αυτό έχει γίνει κατανοητό από τη συντριπτική πλειονότητα των μελών του Δ.Σ. και γι΄αυτό το λόγο και ουδέποτε δημιουργήθηκε ζήτημα ή τέθηκε σε αμφισβήτηση η προς τα έξω εκπροσώπηση του Δ.Σ., είτε αυτή γίνεται από τους έχοντες καταστατικά αυτόν τον ρόλο (Πρόεδρο, Γραμματέα), είτε αυτή γίνεται από το διευρυμένο άτυπο όργανο εκπροσώπησης που είναι το Προεδρείο του Δ.Σ.

 

Επειδή λοιπόν με αφορμή την  συνάντηση της 4ης Μαρτίου 2020 με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και την επιλογή των εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στην συσταθείσα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, υπήρξαν μέσω επισήμων ανακοινώσεων ή δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδικαλιστών εκπροσώπων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, συνδικαλιστών - πρώην και νυν μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και συναδέλφων-φυσικών μελών, θα θέλαμε ως μέλη του Προεδρείου και εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, να διευκρινίσουμε κάποια γεγονότα και να απαντήσομε για κάποια άλλα ζητήματα που τέθηκαν.

1ο) Η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθορίστηκε, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς τον Υπουργό και με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους εκπροσώπους (Πρόεδρο και Γραμματέα) του Συλλόγου της Αθήνας. Ως δευτεροβάθμιο όργανο αντιμετωπίζουμε ισότιμα και για οποιοδήποτε θέμα, όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της χώρας. Όμως σε μια συνάντηση που προσκαλείται ο μεγαλύτερος Πρωτοβάθμιος Σύλλογος, δεν μπορούμε παρά να το θεωρήσομε ως θετικό γεγονός, δεδομένου ότι στη δύναμη αυτού του Συλλόγου ανήκει περίπου το 30% των Δικαστικών υπαλλήλων της χώρας και αντιστοιχούν αναλογικά τα περισσότερα προβλήματα στις Δικαστικές Υπηρεσίες της εμβέλειάς του. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ισχυρότερο όπλο στις διεκδικήσεις μας, όταν αναδεικνύονται σε μια συνάντηση και τα σοβαρά  προβλήματα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

2ο) Το σύνολο των προβλημάτων μας, καθώς και τα αιτήματά μας  ήταν γνωστά στον Υπουργό, από την ανάληψη των καθηκόντων του. Επειδή λοιπόν σε κάποια από αυτά είχαν ήδη να φαίνονται λύσεις, δεδομένου ότι είχαν δουλευτεί εν μέρει και από την προηγούμενη κυβέρνηση (π.χ. επίδομα αλληλεγγύης του πρώην Ταμείου Αρωγής, επιμόρφωση, Κώδικες), επικεντρώσαμε σε τρία καίρια ζητήματα που είναι, οι διορισμοί, η οικονομική μας αναβάθμιση και η επέκταση της διαδικασίας ηχογράφησης και αποηχογράφησης και στα Ποινικά Δικαστήρια.

 

Ως προς το ζήτημα της οικονομικής αναβάθμισης, δεδομένου ότι έχομε θέσει από καιρό και μάλιστα και με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου στα Καμένα Βούρλα, την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, θέλοντας να γίνομε πιο σαφείς και πειστικοί, αναφέραμε ως παράδειγμα που δεν διαταράσσει τον προϋπολογισμό τα 100 μεικτά ανά υπάλληλο, ποσό που δημιουργεί ένα ετήσιο κόστος περίπου 7.200.000. Δεν σημαίνει ότι αυτό το ποσό θέλουμε και δεν διεκδικούμε περισσότερα. Απλά τώρα αυτό που είναι το κύριο είναι η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος και αν κάτι τέτοιο  συμβεί και μάλιστα με 100 ανά μήνα (έστω και μεικτά), θεωρούμε ότι είναι μια καλή αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι στη συνδιάσκεψη του Νοεμβρίου 2019, που τέθηκε ως θέμα η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και μάλιστα ανεξαρτήτως ποσού, έτυχε της ομόφωνης αποδοχής των παρισταμένων εκπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων. Εκφράσεις του τύπου ψίχουλα, επαιτεία κλπ, όταν αναφέρονται ως αρνητικά σχόλια σε μια διεκδίκηση ύψους 100 ανά μήνα, νομίζουμε μόνο θυμηδία προκαλούν.

 

3ο) Η αντιπροσώπευση της ΟΔΥΕ κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό ήταν τα διαμένοντα στην Αθήνα μέλη του Προεδρείου (δεν παρευρίσκοντο τα δύο μέλη της επαρχίας Γ.Παπαναστασίου/Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Μιχ.Μαυρογένης/Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων), τα οποία όμως μέλη είχαν επικοινωνία με το Προεδρείο και ευρίσκοντο σε συνεχή επαφή και ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα της συνάντησης. Επίσης δεν παρίστατο (μετά από απόφαση όλων των υπολοίπων παρισταμένων μελών του Προεδρείου και των εκπροσώπων του Συλλόγου της Αθήνας) και το μέλος του Προεδρείου Χρήστος Καϋμενάκης, παρά την περί του αντιθέτου επιθυμία που εκδήλωσε εμφανιζόμενος στα γραφεία της ΟΔΥΕ και στη συνέχεια και στους χώρους του Υπουργείου το πρωί της 4ης Μαρτίου 2020, έχοντας να εμφανιστεί από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 21/2/2020, ενώ η παρουσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαντλείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σ΄αυτές επιλεκτικά, παρά το γεγονός ότι διαμένει μόνιμα στην Αθήνα και κάνει πλήρη χρήση των συνδικαλιστικών του δικαιωμάτων. Θέση και αρχή του Προεδρείου του Δ.Σ. είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να εμφανίζεται στη δράση του οργάνου επιλεκτικά, όταν η συγκυρία και το επικοινωνιακό  γίγνεσθαι και φαίνεσθαι τον βολεύει. Καλό θα είναι εφεξής ανυπόστατες τοποθετήσεις που δημιουργούν πλασματική εικόνα και κλίμα να εκλείπουν. Σε κάθε περίπτωση στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΔΥΕ της 3η Μαρτίου 2020, προκειμένου να προετοιμαστεί η συνάντηση με τον Υπουργό, συμφωνήθηκε ομόφωνα η θέση της ΟΔΥΕ (ουδεμία διαφορετική άποψη εκφράστηκε).

 

4ο) Την επομένη της συνάντησης με τον Υπουργό, δηλαδή την Πέμπτη 5/3/2020, υπήρξε μετά από πρόσκληση του Προεδρείου, σύσκεψη των διαμενόντων στην Αθήνα μελών του Δ.Σ., προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης και να εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση ενημέρωσης. Επειδή υπήρχε επείγουσα ανάγκη να σταλούν τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. στην Νομοπαρασκευστική Επιτροπή για τον Κώδικα και θα έπρεπε, πέραν των δύο τακτικών μελών (Μισαηλίδου Μπεζμέρτη) και των δύο αναπληρωματικών μελών (Καϋμενάκη Χατζίνα) που είχε επιλέξει το Δ.Σ. στις 21/2/2020, να επιλεγούν ακόμα ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος, επελέγησαν, ως τρίτο τακτικό μέλος ο συνάδελφος  Μιχάλης Μαυρογένης (ήταν πρόταση της Μαριάνθης Μισαηλίδου) και ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος ο συνάδελφος Μίλτος Βεντούρης. Επίσης αυτοπροτάθηκε και αποχώρησε αμέσως, το μέλος του Δ.Σ. συνάδελφος Ανδρέας Πάσχος, ισχυριζόμενος ότι θέλει να είναι στην επιτροπή ως εκπρόσωπος των πτυχιούχων. Σημειώνουμε πάντως, ότι από κοινού συμφωνήθηκε πως είναι απαραίτητη και η παρουσία/εκπροσώπηση πτυχιούχων στην επιτροπή, κατόπιν μάλιστα προτάσεως/τοποθετήσεως του Προέδρου της ΟΔΥΕ και στη λογική αυτή έγινε η επιλογή του συναδέλφου Μιχάλη Μαυρογένη.

 

5ο) Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σαν συλλογικό όργανο, λειτουργεί αποτελεσματικά χάρη στο ζήλο και την συνεχή παρουσία, είτε φυσική, είτε εξ αποστάσεως, κάποιων μελών του, που αναλαμβάνουν ευθύνες και  δράσεις. Δεν μπορεί η παρουσία και συμμετοχή στο συλλογικό όργανο να εξαντλείται στις συνεδριάσεις, ούτε να έχει ωράριο, ούτε να είναι επιλεκτική. Το κάθε μέλος στο Δ.Σ. μπορεί, εάν το θέλει πραγματικά, να βρει ρόλο και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του οργάνου, βάζοντας σε προτεραιότητα το συλλογικό έναντι του προσωπικού ή του παραταξιακού. Ας καταλάβουν όλοι, ότι σήμερα εν έτει 2020, δεν μπορεί να μας χωρίζουν και να μας διχάζουν ως Κλάδο αντιπαραθέσεις κατηγοριακές (π.χ. βγάζοντας από τη ναφθαλίνη  τους ΠΕ0) ή να δρούμε με λογικές στενά παραταξιακές(π.χ. διαφημίζοντας για λόγους ψηφοθηρικούς την εξειδίκευση μας σε ένα θέμα, αρνούμενοι να την αξιοποιήσουμε προς όφελος του συλλογικού οργάνου).

 

6ο) Στα πλαίσια της αμεσότητας που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήδη λειτουργεί σχετική ομάδα δικαστικών υπαλλήλων στο Facebook με την ονομασία  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ομάδα ενημέρωσης και επικοινωνίας, μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων, στη βάση των κανόνων δεοντολογίας που έχουν θεσπιστεί.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συνεχίστε να εμπιστεύεστε τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους σας και υψώστε τις φωνές σας μέσα απ΄ αυτούς. Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είναι δίπλα σας, κάθε στιγμή και στηρίζει κάθε διαδικασία συμμετοχής και κάθε πρόταση που δίνει όραμα και προοπτική στον Κλάδο. Ο πελατειακός συνδικαλισμός και οι λογικές που τον συντηρούσαν, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε απαιτείται εγρήγορση, νηφαλιότητα και αγωνιστική ενότητα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου