ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 8 Ιούνιου 2021

Αρ. Πρωτ. 253

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη

 

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ, κατ έφαρμογή του άρθρου 223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.4798/24-4-2021/ΦΕΚ68Α')

 

Με την ψήφιση του νέου κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων η Ο.Δ.Υ.Ε. άμεσα ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, προκειμένου να  επεξηγούνται διατάξεις του Κώδικα που, είτε διατυπώνονται ασαφώς, είτε οδηγούν σε πολλαπλές και ενδεχομένως λανθασμένες ερμηνείες.

Έτσι εκδόθηκε η με αρ.πρωτ.25105 οικ./21-5-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου στην ενότητα (Ε) γίνεται αναφορά στις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν, κατ έφαρμογή του Κώδικα, προκειμένου οι υπηρετούντες ΙΔΑΧ να κριθούν προς μονιμοποίηση.

 

Τα σημαντικότερα ζητήματα που λύνει  η εγκύκλιος αφορούν:

 

α) στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων που θα επιληφθούν και είναι Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων, των Διοικητικών Εφετείων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για τους υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους, όπως αυτά έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2812/2000, μέχρι τη συγκρότηση των Δικαστικών Συμβουλίων κατά το άρθρο 85 του νέου Κώδικα,  Κώδικα (βλ. άρθρο 229 του νέου Κώδικα).

β) Με ποια διαδικασία επιλαμβάνεται του θέματος το καθ΄ύλην αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, όπου σαφώς ορίζεται : .ότι με την περιέλευση του διαβιβαστικού στην υπηρεσία μας, θα υποβάλλεται σχετικό ερώτημα μονιμοποίησης προς το αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο. Άρα το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος, μετά από ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και

γ) Το ποιοί από τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μονιμοποίηση τους, αφού  ορίζεται  ότι .θα αποσταλούν οι υπηρεσιακοί φάκελοι και θα υποβληθούν σχετικά ερωτήματα μόνο για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,οι οποίοι υπηρετούν μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021 δύο (2) έτη τουλάχιστον.

 

Ωστόσο, επειδή και πάλι, παρά την έκδοση της εγκυκλίου, παραμένουν ζητήματα προς διευκρίνιση και επίλυση, η Ο.Δ.Υ.Ε. με νεώτερη παρέμβαση της προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δικαστικών Υπαλλήλων και Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έθεσε τα ζητήματα αυτά  και υπήρξαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

 

1ο) Η Διεύθυνση Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επικοινώνησε  με τον e-ΕΦΚΑ, απ΄όπου ενημέρωσαν ότι στον Κώδικα θα έπρεπε να υπάρχει σαφής αναφορά για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς των ΙΔΑΧ, μετά την μονιμοποίησή τους. Κάτι βεβαίως που θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και δεν το έπραξαν.

2ο) Ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Υ.Ε. Γιώργος Διαμάντης, επικοινώνησε με το Γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας κ. Τσακλόγλου απ΄όπου ζητήθηκε η υποβολή εγγράφως του υπάρχοντος προβλήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί άμεση συνάντηση με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου  Εργασίας  του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, πάντοτε με τη συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ακολούθως και μετά την επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, θα υποβληθεί επίσημο ερώτημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να αποσαφηνιστεί το νέο καθεστώς που θα διέπει την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση των ΙΔΑΧ, μετά την μονιμοποίησή τους.

3ο) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη επεξεργάζεται τροπολογία που θα δίνει την δυνατότητα στους υπό μονιμοποίηση ΙΔΑΧ, να επιλέξουν το ασφαλιστικό καθεστώς που επιθυμούν, μετά την μονιμοποίησή τους. Επομένως, είναι αυτονόητο, ότι μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων, το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους συναδέλφους ΙΔΑΧ είναι το υφιστάμενο.

Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους ΙΔΑΧ, να επιδείξουν υπομονή και να μην προβαίνουν σε βιαστικές ενέργειες, πριν η επίσημη πολιτεία προσδιορίσει με απόλυτη σαφήνεια όλες τις κατά τον νόμο προβλεπόμενες  διαδικασίες του άρθρου 223 του νέου Κώδικα. Και αυτό, γιατί θέλουμε να τους προφυλάξουμε από το να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, είτε από δικηγορικά γραφεία, είτε από αυτόκλητους νομικούς συμβούλους-συνδικαλιστές

 

Η ΟΔΥΕ είναι στο πλευρό των συναδέλφων ΙΔΑΧ, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τους ίδιους και για τον κλάδο και, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα ενεργοποιήσει κάθε νομική βοήθεια προς αυτούς την κατάλληλη ώρα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μιχάλης Μαυρογένης