ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Αρ.Πρωτ. 178

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(για τον διορισμό 69 επιτυχόντων  ΠΕ Γραμματέων της προκήρυξης 1Κ/2017, σε εκτέλεση οριστικών και αμετάκλητων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

 

Δημοσιεύθηκε το με αριθμό 1245 Γ΄/6-8-2020 ΦΕΚ (κλικ εδώ), το οποίο περιλαμβάνει Πίνακα Διοριστέων σε κενές οργανικές θέσεις (ή ελλείψει τέτοιων σε προσωποπαγείς θέσεις) Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, εξήντα εννέα (69) επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ Γραμματέων της προκήρυξης 1Κ/2017 (ΦΕΚ10/3-3-2017 και 15/4-4-2017 τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

 

Ο διορισμός των ανωτέρω γίνεται μετά την με αριθμό 700/22-7-2020 (κλικ εδώ) απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία το Α.Σ.Ε.Π. συμμορφώθηκε προς τις αντίστοιχες οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατέταξε τους επιτυχόντες αυτούς στην ορθή σειρά του πίνακα προτεραιότητας.

 

Για το Δ.Σ.της ΟΔΥΕ

Μιχάλης Μαυρογένης

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων